املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دیباجی

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95193تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن115230,000,0001395/10/09
95034تهراندیباجیاداریرهن و اجاره603,000,00010,000,0001395/10/08
95032تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000160,000,0001395/10/08
94839تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره1302,500,00025,000,0001395/10/07
94838تهراندیباجیمستغلاترهن و اجاره1956,000,000150,000,0001395/10/07
94689تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1002,500,00050,000,0001395/10/06
94570تهراندیباجی شمالیکلنگیفروش90620,000,0001395/10/06
94569تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001395/10/06
94568تهراندیباجیکلنگیفروش17114,000,0001395/10/06
94523تهراندیباجی شمالیمستغلاترهن3,0009,000,000,0001395/10/05
94489تهراندیباجی جنوبیاداریرهن9095,000,0001395/10/05
94360تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395/10/04
94361تهراندیباجی جنوبیکلنگیفروش65012,500,0001395/10/04
94238تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش27022,000,0001395/10/02
94205تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/10/01
93964تهراندیباجیآپارتمانفروش1088,200,000885,600,0001395/09/30
93963تهراندیباجیکلنگیفروش1,10118,000,000,0001395/09/30
93962تهراندیباجیآپارتمانفروش27022,000,0001395/09/30
93749تهراندیباجیآپارتمانفروش746,500,000481,000,0001395/09/28
93748تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1065,000,000530,000,0001395/09/28
93747تهراندیباجیآپارتمانفروش1408,700,0001,218,000,0001395/09/28
93525تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1605,500,00060,000,0001395/09/23
93523تهراندیباجیآپارتمانرهن و اجاره1405,500,00050,000,0001395/09/23
93524تهراندیباجیمغازهرهن و اجاره5013,000,000100,000,0001395/09/23
93404تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1301,000,000100,000,0001395/09/22
93247تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن110180,000,0001395/09/21
93154تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/09/21
93155تهراندیباجیکلنگیفروش53210,000,000,0001395/09/21
92789تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش26012,500,0001395/09/17
92788تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش1317,500,000982,500,0001395/09/17
Page top