املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
87015تهراندولتآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395/07/17
87012تهراندولتکلنگیفروش30016,000,0004,032,000,0001395/07/17
87018تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1208,700,0001,044,000,0001395/07/17
87013تهراندولتمستغلاتفروش6009,000,0005,400,000,0001395/07/17
87016تهراندولتآپارتمانفروش1807,100,0001,278,000,0001395/07/17
87014تهراندولتآپارتمانفروش1207,700,000924,000,0001395/07/17
86488تهراندولتکلنگیفروش1,60025,000,00040,000,000,0001395/07/11
86484تهراندولتکلنگیفروش15025,000,0002,500,000,0001395/07/11
86487تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش708,700,000609,000,0001395/07/11
86485تهراندولتآپارتمانفروش1577,500,0001,177,500,0001395/07/11
86172تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/07/06
86173تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001395/07/06
86171تهراندولتآپارتمانفروش898,500,0001395/07/06
85811تهراندولتآپارتمانفروش1429,000,0001,278,000,0001395/07/04
85810تهراندولتآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/07/04
85809تهراندولتآپارتمانفروش56012,000,0006,720,000,0001395/07/04
85808تهراندولتآپارتمانفروش34512,000,0004,140,000,0001395/07/04
85807تهراندولتاداریفروش1167,500,000870,000,0001395/07/04
85577تهراندولتآپارتمانفروش1219,500,0001,149,500,0001395/06/31
85574تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/06/31
85576تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/06/31
85575تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش15510,000,000155,000,0001395/06/31
85578تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001395/06/31
85267تهراندولتآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/06/27
85268تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395/06/27
Page top