املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87014تهراندولتآپارتمانفروش1207,700,000924,000,0001395/07/17
86488تهراندولتکلنگیفروش1,60025,000,00040,000,000,0001395/07/11
86484تهراندولتکلنگیفروش15025,000,0002,500,000,0001395/07/11
86487تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش708,700,000609,000,0001395/07/11
86485تهراندولتآپارتمانفروش1577,500,0001,177,500,0001395/07/11
86172تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/07/06
86173تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001395/07/06
86171تهراندولتآپارتمانفروش898,500,0001395/07/06
85811تهراندولتآپارتمانفروش1429,000,0001,278,000,0001395/07/04
85810تهراندولتآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395/07/04
85809تهراندولتآپارتمانفروش56012,000,0006,720,000,0001395/07/04
85808تهراندولتآپارتمانفروش34512,000,0004,140,000,0001395/07/04
85807تهراندولتاداریفروش1167,500,000870,000,0001395/07/04
85577تهراندولتآپارتمانفروش1219,500,0001,149,500,0001395/06/31
85574تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001,016,500,0001395/06/31
85576تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/06/31
85575تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش15510,000,000155,000,0001395/06/31
85578تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش15210,000,0001,520,000,0001395/06/31
85267تهراندولتآپارتمانفروش1857,500,0001,387,500,0001395/06/27
85268تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001395/06/27
85269تهراندولتآپارتمانفروش1008,000,000800,000,0001395/06/27
84745تهراندولتآپارتمانفروش10013,000,0001,300,000,0001395/06/20
84744تهراندولتآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001395/06/20
84335تهراندولتکلنگیفروش30017,000,0004,284,000,0001395/06/16
84336تهراندولتمستغلاتفروش11013,000,0001395/06/16
84334تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش11811,500,0001,357,000,0001395/06/16
84333تهراندولتآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395/06/16
83792تهراندولت - کیکاوسآپارتمانفروش1286,093,750780,000,0001395/06/11
83793تهراندولتآپارتمانفروش1146,000,000684,000,0001395/06/11
82183تهراندولتآپارتمانفروش1778,500,0001,504,500,0001395-06-06
Page top