املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
87982تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره1503,500,000100,000,0001395/08/01
87981تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره973,600,00050,000,0001395/08/01
87976تهراندولتآپارتمانرهن6090,000,0001395/08/01
87975تهراندولتآپارتمانرهن180250,000,0001395/08/01
87974تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00050,000,0001395/08/01
87973تهراندولتاداریرهن205300,000,0001395/08/01
87908تهراندولتآپارتمانفروش1676,900,0001,152,300,0001395/08/01
87907تهراندولتآپارتمانفروش8310,000,000930,000,0001395/08/01
87906تهراندولتآپارتمانفروش9710,500,0001,015,800,0001395/08/01
87910تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/08/01
87911تهراندروسآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001395/08/01
87909تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395/08/01
87905تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001395/08/01
87519تهراندولتآپارتمانفروش658,500,000552,500,0001395/07/26
87516تهراندولت مستغلاتفروش26514,000,0001,302,000,0001395/07/26
87514تهراندولتآپارتمانفروش1676,900,0001,152,300,0001395/07/26
87511تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1049,500,000988,000,0001395/07/26
87518تهراندولتآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001395/07/26
87520تهراندولت کلنگیفروش64514,000,0005,992,000,0001395/07/26
87302تهراندولتآپارتمانفروش1379,000,0001,233,000,0001395/07/24
87303تهراندولتآپارتمانفروش1556,500,0001395/07/24
87300تهراندولتآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001395/07/24
87299تهراندولتآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001395/07/24
87298تهراندولتآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001395/07/24
87301تهراندولتآپارتمانفروش835,785,000480,000,0001395/07/24
Page top