املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87982تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره1503,500,000100,000,0001395/08/01
87981تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره973,600,00050,000,0001395/08/01
87976تهراندولتآپارتمانرهن6090,000,0001395/08/01
87975تهراندولتآپارتمانرهن180250,000,0001395/08/01
87974تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره904,500,00050,000,0001395/08/01
87973تهراندولتاداریرهن205300,000,0001395/08/01
87908تهراندولتآپارتمانفروش1676,900,0001,152,300,0001395/08/01
87907تهراندولتآپارتمانفروش8310,000,000930,000,0001395/08/01
87906تهراندولتآپارتمانفروش9710,500,0001,015,800,0001395/08/01
87910تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395/08/01
87911تهراندروسآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001395/08/01
87909تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395/08/01
87905تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001395/08/01
87519تهراندولتآپارتمانفروش658,500,000552,500,0001395/07/26
87516تهراندولت مستغلاتفروش26514,000,0001,302,000,0001395/07/26
87514تهراندولتآپارتمانفروش1676,900,0001,152,300,0001395/07/26
87511تهرانبلوار شهرزادآپارتمانفروش1049,500,000988,000,0001395/07/26
87518تهراندولتآپارتمانفروش1417,500,0001,057,500,0001395/07/26
87520تهراندولت کلنگیفروش64514,000,0005,992,000,0001395/07/26
87302تهراندولتآپارتمانفروش1379,000,0001,233,000,0001395/07/24
87303تهراندولتآپارتمانفروش1556,500,0001395/07/24
87300تهراندولتآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001395/07/24
87299تهراندولتآپارتمانفروش958,500,000807,500,0001395/07/24
87298تهراندولتآپارتمانفروش1007,200,000720,000,0001395/07/24
87301تهراندولتآپارتمانفروش835,785,000480,000,0001395/07/24
87015تهراندولتآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001395/07/17
87012تهراندولتکلنگیفروش30016,000,0004,032,000,0001395/07/17
87018تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1208,700,0001,044,000,0001395/07/17
87013تهراندولتمستغلاتفروش6009,000,0005,400,000,0001395/07/17
87016تهراندولتآپارتمانفروش1807,100,0001,278,000,0001395/07/17
Page top