املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26928تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1309,500,000978,500,0001393-09-11
26933تهراندولت - اختیاریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-09-11
26938تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش546,300,000340,200,0001393-09-11
26550تهراندولتآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001393-09-09
26641تهراندولتکلنگیفروش39817,000,0006,766,000,0001393-09-09
26492تهراندولتمستغلاتفروش5648,000,0001393-09-08
25289تهراندولتکلنگیفروش38013,000,0004,550,000,0001393-08-24
25327تهراندولتمغازهفروش18015,000,0002,700,000,0001393-08-24
25339تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001393-08-24
25375تهراندولتکلنگیفروش36532,000,00011,680,000,0001393-08-24
24571تهراندولتآپارتمانفروش656,300,000409,500,0001393-08-19
24572تهراندولتآپارتمانفروش1449,000,0001,296,000,0001393-08-19
24426تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-08-18
24230تهراندولتآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393-08-17
24255تهراندولتآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393-08-17
24320تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1456,200,000899,000,0001393-08-17
23909تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش878,600,000750,000,0001393-08-11
23466تهراندولتآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-08-10
23699تهراندولتمستغلاتفروش37516,000,0001393-08-10
23718تهراندولتآپارتمانفروش839,800,000813,400,0001393-08-10
23751تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001393-08-10
22848تهراندولتکلنگیفروش28014,500,0004,060,000,0001393-08-04
22166تهراندولتآپارتمانفروش1257,400,000925,000,0001393-07-27
22167تهراندولتآپارتمانفروش1507,800,0001,170,000,0001393-07-27
22168تهراندولتآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-07-27
22218تهراندولتمستغلاتفروش1509,200,0001,932,000,0001393-07-27
21674تهراندولت - اختیاریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-07-22
21675تهراندولت - اختیاریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-07-22
21676تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش917,000,000637,000,0001393-07-22
21332تهراندولتآپارتمانفروش706,100,000427,000,0001393-07-19
Page top