املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
94207تهراندستور جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1504,000,000150,000,0001395/10/01
94206تهراندولتمغازهرهن و اجاره256,000,000100,000,0001395/10/01
94078تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1403,500,00035,000,0001395/09/30
94080تهرانکیکاووسآپارتمانرهن و اجاره905,500,00050,000,0001395/09/30
94079تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره751,700,00020,000,0001395/09/30
93961تهراندولتآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/09/30
93960تهراندولتآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/09/30
93746تهراندولتآپارتمانفروش1127,145,000800,000,0001395/09/28
93745تهراندولتآپارتمانفروش938,600,000800,000,0001395/09/28
93743تهراندولتآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001395/09/28
93744تهراندولتآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/09/28
93647تهراندولتآپارتمانرهن200330,000,0001395/09/24
93646تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/09/24
93645تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1502,800,00040,000,0001395/09/24
93522تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/09/23
93521تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره701,800,00030,000,0001395/09/23
93520تهراندولتآپارتمانرهن220400,000,0001395/09/23
93519تهراندولتآپارتمانرهن80160,000,0001395/09/23
93518تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره901,500,00040,000,0001395/09/23
93406تهراندولتآپارتمانرهن115235,000,0001395/09/22
93405تهراندولتآپارتمانرهن90250,000,0001395/09/22
93248تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره1433,000,000100,000,0001395/09/21
93245تهرانشیخ بهایی جنوبیاداریرهن و اجاره1804,000,00040,000,0001395/09/21
93153تهراندولتآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001395/09/21
93079تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/09/20
Page top