املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93961تهراندولتآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001395/09/30
93960تهراندولتآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001395/09/30
93746تهراندولتآپارتمانفروش1127,145,000800,000,0001395/09/28
93745تهراندولتآپارتمانفروش938,600,000800,000,0001395/09/28
93743تهراندولتآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001395/09/28
93744تهراندولتآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001395/09/28
93647تهراندولتآپارتمانرهن200330,000,0001395/09/24
93646تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1153,000,00050,000,0001395/09/24
93645تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1502,800,00040,000,0001395/09/24
93522تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00050,000,0001395/09/23
93521تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره701,800,00030,000,0001395/09/23
93520تهراندولتآپارتمانرهن220400,000,0001395/09/23
93519تهراندولتآپارتمانرهن80160,000,0001395/09/23
93518تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره901,500,00040,000,0001395/09/23
93406تهراندولتآپارتمانرهن115235,000,0001395/09/22
93405تهراندولتآپارتمانرهن90250,000,0001395/09/22
93248تهراندولت - نشاطآپارتمانرهن و اجاره1433,000,000100,000,0001395/09/21
93245تهرانشیخ بهایی جنوبیاداریرهن و اجاره1804,000,00040,000,0001395/09/21
93153تهراندولتآپارتمانفروش838,000,000664,000,0001395/09/21
93079تهراندیباجی جنوبیآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/09/20
93035تهراندولتآپارتمانرهن220400,000,0001395/09/18
93037تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره802,000,00070,000,0001395/09/18
93038تهراندولتآپارتمانرهن و اجاره701,500,00080,000,0001395/09/18
93036تهرانقلندری جنوبیاداریرهن138140,000,0001395/09/18
92880تهراندولتاداریرهن100150,000,0001395/09/17
92787تهراندولتآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/09/17
92786تهراندولتآپارتمانفروش1145,200,000592,800,0001395/09/17
92785تهراندولتآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001395/09/17
92784تهراندولتآپارتمانفروش1179,000,0001,053,000,0001395/09/17
92672تهراندولت آپارتمانرهن و اجاره1356,000,000100,000,0001395/09/16
Page top