املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
53015تهراندولتآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-06-08
52788تهرانشریعتی - دولتآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001394-06-05
52034تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش10382,000,000844,600,0001394-05-31
52058تهراندولتآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001394-05-31
52062تهراندولتآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001394-05-31
51741تهراندولتآپارتمانفروش695,505,000380,000,0001394-05-24
51723تهراندولتآپارتمانفروش1227,000,000854,000,0001394-05-24
51544تهراندولتآپارتمانفروش1486,500,000962,000,0001394-05-22
51541تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1787,500,0001,335,000,0001394-05-22
51536تهراندولتآپارتمانفروش1239,600,0001,180,800,0001394-05-22
51046تهراندولتآپارتمانفروش855,650,000480,000,0001394-05-17
51047تهراندولتآپارتمانفروش607,300,000438,000,0001394-05-17
50475تهراندولتآپارتمانفروش1026,200,000632,400,0001394-05-12
50476تهراندولتآپارتمانفروش1306,700,000871,000,0001394-05-12
50477تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1657,500,0001,237,500,0001394-05-12
50103تهراندولتآپارتمانفروش1079,500,0001394-05-11
50099تهراندولتکلنگیفروش1,00015,000,00022,500,000,0001394-05-10
48730تهراندولتآپارتمانفروش767,800,000592,800,0001394-04-29
48603تهراندولتکلنگیفروش52512,000,0001,680,000,0001394-04-25
48604تهراندولت - قناتآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001394-04-25
48331تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1306,155,000800,000,0001394-04-23
48332تهراندولتآپارتمانفروش1527,800,0001,185,600,0001394-04-23
48333تهراندولتآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001394-04-23
48279تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش856,940,000590,000,0001394-04-22
48278تهراندولت - کیکاووسکلنگیفروش26014,000,0007,952,000,0001394-04-22
Page top