املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
59675تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1229,500,0001,159,000,0001394-08-16
59353تهراندولتکلنگیفروش20010,000,0002,000,000,0001394-08-12
59362تهراندولت - قناتمستغلاتفروش25520,000,0005,600,000,0001394-08-12
59118تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394-08-10
59119تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش767,600,000577,600,0001394-08-10
59135تهراندولتکلنگیفروش45020,000,00016,000,000,0001394-08-10
58958تهراندولتآپارتمانفروش1146,800,000775,200,0001394-08-07
58945تهراندولتآپارتمانفروش1086,650,000718,200,0001394-08-07
58944تهراندولتآپارتمانفروش777,200,000569,800,0001394-08-07
58345تهراندولت - نشاطمستغلاتفروش120کارشناسیکارشناسی1394-07-29
58346تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-07-29
58347تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,200,0001,287,500,0001394-07-29
58383تهراندولتآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001394-07-29
58091تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش917,000,000637,000,0001394-07-27
58124تهراندولتآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-07-27
57983تهراندولتآپارتمانفروش1607,500,0001,200,000,0001394-07-26
57834تهراندولتآپارتمانفروش1226,000,000732,000,0001394-07-25
57469تهراندولتآپارتمانفروش858,800,000748,000,0001394-07-21
57472تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش858,500,0001394-07-21
57122تهراندولتآپارتمانفروش717,500,000532,500,0001394-07-16
56909تهراندولتآپارتمانفروش707,300,000511,000,0001394-07-14
56910تهراندولتآپارتمانفروش507,600,000380,000,0001394-07-14
56942تهراندولتآپارتمانفروش2788,500,0002,363,000,0001394-07-14
56623تهراندولتآپارتمانفروش1427,500,0001,065,000,0001394-07-11
55996تهراندولتآپارتمانفروش1087,500,000810,000,0001394-07-04
Page top