املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
68997تهراندولتآپارتمانفروش735,682,000500,000,0001394-11-26
15154تهراندولت - خیابان نامدارآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001394-11-25
68742تهراندولتمستغلاتفروش2006,500,000,000,0001394-11-24
68743تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394-11-24
68744تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001394-11-24
68760تهراندولتآپارتمانفروش2008,600,0001,720,000,0001394-11-24
68769تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1407,400,0001,036,000,0001394-11-24
68624تهراندولت - قلندریآپارتمانفروش1279,000,0001,035,000,0001394-11-21
68617تهراندولتآپارتمانفروش1124,200,000470,400,0001394-11-21
68603تهراندولتآپارتمانفروش746,100,000451,400,0001394-11-21
68604تهراندولت - کاوهآپارتمانفروش1817,000,0001,267,000,0001394-11-21
68206تهرانقلندری جنوبیآپارتمانفروش1188,450,000995,000,0001394-11-18
67946تهراندولتآپارتمانفروش1316,500,000851,500,0001394-11-14
67952تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1577,500,0001,177,500,0001394-11-14
67641تهراندولتآپارتمانفروش977,000,000697,000,0001394-11-11
67422تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001394-11-08
67423تهراندولتکلنگیفروش15025,000,0002,500,000,0001394-11-08
67434تهراندولتآپارتمانفروش1146,578,000750,000,0001394-11-08
67268تهراندولت - قناتکلنگیفروش42415,000,0003,600,000,0001394-11-07
67285تهراندولتکلنگیفروش26015,050,0001,400,000,0001394-11-07
67297تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,200,0001,287,400,0001394-11-07
67312تهراندولتآپارتمانفروش21611,000,0002,376,000,0001394-11-07
66883تهراندولتآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001394-11-04
66892تهراندولتآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394-11-04
66904تهراندولتآپارتمانفروش1107,010,000780,000,0001394-11-04
Page top