املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66471تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش1215,700,000690,000,0001394-10-27
66483تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1169,000,0001,044,000,0001394-10-27
66102تهراندولت - دلبخواهآپارتمانفروش1859,850,0001,822,250,0001394-10-23
66115تهراندولت - قناتکلنگیفروش21013,800,0002,801,400,0001394-10-23
65732تهراندولت - کاوهمستغلاتفروش14017,500,0001394-10-20
65763تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1578,000,0001,256,000,0001394-10-20
65228تهراندولت - جهانتابآپارتمانفروش1367,500,0001,000,000,0001394-10-14
65229تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394-10-14
65240تهراندولتآپارتمانفروش1118,400,000932,400,0001394-10-14
64976تهراندولتآپارتمانفروش2368,500,0002,006,000,0001394-10-12
64996تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش609,000,000540,000,0001394-10-12
64736تهراندولتآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394-10-09
64469تهراندولتکلنگیفروش37516,000,0005,088,000,0001394-10-06
64073تهراندولتآپارتمانفروش106کارشناسیکارشناسی1394-10-02
64094تهراندولتآپارتمانفروش817,700,000623,700,0001394-10-02
63657تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1037,600,000782,800,0001394-09-29
63679تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1018,200,000828,200,0001394-09-29
63687تهراندولتکلنگیفروش1,00035,000,00025,200,000,0001394-09-29
62993تهراندولتآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-09-23
62994تهراندولتآپارتمانفروش758,300,000622,500,0001394-09-23
63009تهراندولتکلنگیفروش42415,000,0003,600,000,0001394-09-23
62626تهراندولتآپارتمانفروش1388,000,0001,104,000,0001394-09-17
62314تهراندولت - نشاطآپارتمانفروش604,800,000288,000,0001394-09-14
62318تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش88900,000,0001394-09-14
62042تهراندولتآپارتمانفروش1186,900,000814,200,0001394-09-09
62043تهراندولتآپارتمانفروش858,300,000705,500,0001394-09-09
62055تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش906,655,000599,000,0001394-09-09
61324تهراندولتآپارتمانفروش1709,000,0001,530,000,0001394-09-01
61325تهراندولتآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001394-09-01
61327تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001394-09-01
Page top