املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دولت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71781تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1395-01-21
71783تهراندولت - کیکاووس کلنگیفروش1678,385,0001,400,000,0001395-01-21
71789تهراندولتکلنگیفروش30016,500,0001395-01-21
71604تهراندولتآپارتمانفروش767,960,000605,000,0001395-01-17
71476تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش659,000,000585,000,0001395-01-16
71510تهراندولت - نشاط آپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-01-16
71319تهراندولتآپارتمانفروش2008,600,0001,720,000,0001395-01-14
63704تهراندولتآپارتمانفروش727,900,000568,000,0001394-12-26
71202تهراندولتکلنگیفروش2011,000,0001,650,000,0001394-12-24
71127تهراندولت - قنات آپارتمانفروش1058,300,000871,500,0001394-12-22
71048تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-12-20
71067تهراندولتآپارتمانپیش فروش10010,000,0001,000,000,0001394-12-20
71077تهراندولت - کیکاووس آپارتمانفروش1178,800,0001,029,600,0001394-12-20
70851تهراندولتآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394-12-17
70871تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش857,058,000600,000,0001394-12-17
70708تهراندولتآپارتمانفروش1148,500,000969,000,0001394-12-15
70709تهراندولتآپارتمانفروش1136,000,000678,000,0001394-12-15
70720تهراندولت - قناتآپارتمانفروش1407,800,0001,092,000,0001394-12-15
70413تهراندولتآپارتمانفروش1238,000,000984,000,0001394-12-11
70422تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394-12-11
70192تهراندولتآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394-12-09
70204تهراندولتآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001394-12-09
69950تهرانمنطریه جنوبیآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001394-12-05
69963تهراندولتویلافروش1051,450,000,0001394-12-05
69699تهراندولت - کیکاووسآپارتمانفروش1239,000,0001,107,000,0001394-12-03
69700تهرانکاوه جنوبیآپارتمانفروش1188,000,000944,000,0001394-12-03
69706تهراندولتآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001394-12-03
69450تهراندولتآپارتمانفروش1817,000,0001,267,000,0001394-12-01
69357تهراندولتآپارتمانفروش1307,800,000608,400,0001394-11-29
68971تهراندولتآپارتمانفروش1728,500,0001,462,000,0001394-11-26
Page top