املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
90352تهراندروسآپارتمانفروش1118,558,000950,000,0001395/08/23
90351تهراندروسآپارتمانفروش28017,500,0004,900,000,0001395/08/23
90353تهراندروسمستغلاتفروش1,10018,000,0001395/08/23
90212تهراندروسآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001395/08/22
90211تهراندروسآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001395/08/22
90210تهراندروسآپارتمانفروش958,300,000788,500,0001395/08/22
90209تهراندروسآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001395/08/22
89974تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2005,500,00060,000,0001395/08/19
89809تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00040,000,0001395/08/18
89774تهراندروسآپارتمانفروش1439,500,0001,358,500,0001395/08/18
89776تهراندروسآپارتمانفروش15714,000,0002,198,000,0001395/08/18
89478تهراندروسآپارتمانرهن108270,000,0001395/08/17
89599تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2301,800,000400,000,0001395/08/16
89598تهراندروسآپارتمانرهن6585,000,0001395/08/16
89564تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره1805,000,000250,000,0001395/08/16
89480تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2379,000,000100,000,0001395/08/13
89479تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1755,000,00040,000,0001395/08/13
89420تهراندروسآپارتمانفروش29013,500,0003,915,000,0001395/08/13
89419تهراندروسآپارتمانفروش38015,000,0001395/08/13
89418تهراندروسآپارتمانفروش10014,000,0001,400,000,0001395/08/13
89417تهراندروسآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395/08/13
89335تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره38015,000,000500,000,0001395/08/12
89334تهراندروس آپارتمانرهن و اجاره1456,000,000100,000,0001395/08/12
89271تهراندروسآپارتمانفروش16612,500,0002,075,000,0001395/08/12
89191تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2307,000,000100,000,0001395/08/11
Page top