املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
91497تهرانراستوان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1482,000,000150,000,0001395/09/02
91367تهراندروسآپارتمانفروش13111,500,0001,506,500,0001395/09/02
91361تهراندروسآپارتمانفروش8012,500,0001,000,000,0001395/09/02
91362تهران قباآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001395/09/02
91191تهراندروسآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001395/09/01
91294تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2406,500,000120,000,0001395/09/01
91293تهراندروس- هدایتآپارتمانرهن و اجاره1509,000,00050,000,0001395/09/01
91281تهرانیخجالآپارتمانرهن و اجاره1552,700,000100,000,0001395/09/01
91286تهرانشریعتی - قباآپارتمانرهن و اجاره134کارشناسیکارشناسی1395/09/01
91182تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1503,500,000150,000,0001395/08/29
91141تهراندروسآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001395/08/29
91140تهراندروسآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001395/08/29
91093تهراندروسآپارتمانمعاوضه1767,500,0001,320,000,0001395/08/28
91081تهراندروسکلنگیفروش9012,000,00063,600,0001395/08/27
91038تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1483,000,000100,000,0001395/08/27
91035تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2807,000,000300,000,0001395/08/27
91036تهرانبلوار شهرزاد آپارتمانرهن و اجاره1505,000,00090,000,0001395/08/27
90744تهراندروسکلنگیفروش1,05018,500,0009,120,500,0001395/08/26
90822تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1509,000,00050,000,0001395/08/25
90746تهراندروسآپارتمانفروش30012,500,0003,750,000,0001395/08/25
90745تهراندروسآپارتمانفروش18512,500,0001395/08/25
90644تهراندروسمغازهرهن و اجاره3212,000,000150,000,0001395/08/24
90645تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1505,000,00095,000,0001395/08/24
90445تهراندروسمغازهرهن و اجاره356,300,000100,000,0001395/08/23
90354تهراندروسآپارتمانفروش18512,200,0001395/08/23
Page top