املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92051تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1201,500,000120,000,0001395/09/11
92050تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1454,500,00030,000,0001395/09/11
92048تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1624,000,000100,000,0001395/09/11
91993تهراندروسکلنگیفروش1,61224,000,0001395/09/11
92049تهراناحتشامیهاداریرهن و اجاره1186,500,000100,000,0001395/09/11
91292تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1504,800,00055,000,0001395/09/11
91880تهرانیخچالآپارتمانرهن و اجاره1402,000,000100,000,0001395/09/07
91770تهراندروسآپارتمانفروش22515,000,0001395/09/07
91768تهراندروسمستغلاتفروش81020,000,00012,000,000,0001395/09/07
91769تهراندروسآپارتمانفروش1977,614,0001,500,000,0001395/09/07
91685تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1205,500,00020,000,0001395/09/05
91658تهراندروساداریرهن230400,000,0001395/09/03
91657تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره28013,000,000200,000,0001395/09/03
91540تهراندروسآپارتمانفروش1259,000,0001,125,000,0001395/09/03
91542تهراندروسآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001395/09/03
91497تهرانراستوان شمالیآپارتمانرهن و اجاره1482,000,000150,000,0001395/09/02
91367تهراندروسآپارتمانفروش13111,500,0001,506,500,0001395/09/02
91361تهراندروسآپارتمانفروش8012,500,0001,000,000,0001395/09/02
91362تهران قباآپارتمانفروش1706,500,0001,105,000,0001395/09/02
91191تهراندروسآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001395/09/01
91294تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2406,500,000120,000,0001395/09/01
91293تهراندروس- هدایتآپارتمانرهن و اجاره1509,000,00050,000,0001395/09/01
91281تهرانیخجالآپارتمانرهن و اجاره1552,700,000100,000,0001395/09/01
91286تهرانشریعتی - قباآپارتمانرهن و اجاره134کارشناسیکارشناسی1395/09/01
91182تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1503,500,000150,000,0001395/08/29
91141تهراندروسآپارتمانفروش1189,200,0001,085,600,0001395/08/29
91140تهراندروسآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001395/08/29
91093تهراندروسآپارتمانمعاوضه1767,500,0001,320,000,0001395/08/28
91081تهراندروسکلنگیفروش9012,000,00063,600,0001395/08/27
91038تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1483,000,000100,000,0001395/08/27
Page top