املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
93958تهراندروسآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001395/09/30
93959تهراندروسآپارتمانفروش31011,000,0001395/09/30
93931تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره802,700,00070,000,0001395/09/29
93741تهراناحتشامیه آپارتمانفروش1917,500,0001,432,500,0001395/09/28
93742تهراندروسآپارتمانفروش18512,500,0001395/09/28
93738تهراندروسآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001395/09/28
93740تهراندروسآپارتمانفروش1697,000,0001,183,000,0001395/09/28
93739تهراندروسآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001395/09/28
93515تهراندروسآپارتمانرهن275450,000,0001395/09/23
93514تهراندروساداریرهن و اجاره1186,500,000100,000,0001395/09/23
93254تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره802,500,00020,000,0001395/09/21
93259تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1353,500,000100,000,0001395/09/21
93151تهراندروسآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001395/09/21
93152تهراندروسآپارتمانفروش24012,500,0001395/09/21
93078تهراندروسآپارتمانفروش1098,500,000926,500,0001395/09/20
93077تهراندروسآپارتمانفروش24012,500,0001395/09/20
92883تهراندروسآپارتمانرهن165412,000,0001395/09/17
92882تهراندروسآپارتمانرهن170425,000,0001395/09/17
92881تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/09/17
92783تهراندروسآپارتمانفروش20012,500,0001395/09/17
92782تهراندروسآپارتمانفروش16211,500,0001,863,000,0001395/09/17
92781تهراندروسآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/09/17
92676تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1205,500,00020,000,0001395/09/16
92675تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2114,000,00050,000,0001395/09/16
92507تهراندروسمغازهرهن و اجاره6010,000,000100,000,0001395/09/15
Page top