املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
93738تهراندروسآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001395/09/28
93740تهراندروسآپارتمانفروش1697,000,0001,183,000,0001395/09/28
93739تهراندروسآپارتمانفروش1216,500,000786,500,0001395/09/28
93515تهراندروسآپارتمانرهن275450,000,0001395/09/23
93514تهراندروساداریرهن و اجاره1186,500,000100,000,0001395/09/23
93254تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره802,500,00020,000,0001395/09/21
93259تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1353,500,000100,000,0001395/09/21
93151تهراندروسآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001395/09/21
93152تهراندروسآپارتمانفروش24012,500,0001395/09/21
93078تهراندروسآپارتمانفروش1098,500,000926,500,0001395/09/20
93077تهراندروسآپارتمانفروش24012,500,0001395/09/20
92883تهراندروسآپارتمانرهن165412,000,0001395/09/17
92882تهراندروسآپارتمانرهن170425,000,0001395/09/17
92881تهراناحتشامیهآپارتمانرهن و اجاره1504,000,00030,000,0001395/09/17
92783تهراندروسآپارتمانفروش20012,500,0001395/09/17
92782تهراندروسآپارتمانفروش16211,500,0001,863,000,0001395/09/17
92781تهراندروسآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/09/17
92676تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1205,500,00020,000,0001395/09/16
92675تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره2114,000,00050,000,0001395/09/16
92507تهراندروسمغازهرهن و اجاره6010,000,000100,000,0001395/09/15
92506تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,000,00040,000,0001395/09/15
92424تهراندروسآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001395/09/15
92425تهراندروسآپارتمانفروش19712,500,0001395/09/15
92423تهراندروسآپارتمانفروش3429,500,0001395/09/15
92293تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1353,800,000100,000,0001395/09/14
92291تهراندروسآپارتمانرهن و اجاره1474,000,00050,000,0001395/09/14
92148تهراندروسآپارتمانفروش19812,500,0002,475,000,0001395/09/13
92149تهراندروسآپارتمانفروش18512,500,0002,312,500,0001395/09/13
92147تهراندروسآپارتمانفروش787,500,000585,000,0001395/09/13
92146تهراندروسآپارتمانفروش2077,000,0001,449,000,0001395/09/13
Page top