املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک دروس

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
31394تهراندروس - فکوریانآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001393-10-21
31395تهراندروسآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393-10-21
31445تهراندروسآپارتمانفروش2358,800,0002,068,000,0001393-10-21
31189تهراندروسآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001393-10-20
31224تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001393-10-20
31234تهراندروسکلنگیفروش60020,000,00012,000,000,0001393-10-20
30835تهراندروسآپارتمانفروش2258,000,0001,800,000,0001393-10-16
30841تهراندروسآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001393-10-16
30870تهراندروسآپارتمانفروش12511,000,0001,375,000,0001393-10-16
30749تهراندروس - هدایتمستغلاتفروش9012,500,0001393-10-15
30270تهراندروسآپارتمانفروش1968,000,0001,568,000,0001393-10-11
30298تهراندروسآپارتمانفروش1927,810,0001,500,000,0001393-10-11
30350تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1686,900,0001,159,200,0001393-10-11
29933تهراندروسآپارتمانفروش2158,500,0001,827,500,0001393-10-09
29672تهراندروسآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-10-07
29511تهراندروسآپارتمانفروش15512,500,0001,937,500,0001393-10-06
29375تهراندروسآپارتمانفروش15710,500,0001,648,500,0001393-10-05
28953تهراندروس - شهرزادکلنگیفروش26015,000,0003,900,000,0001393-10-01
28835تهراندروسکلنگیفروش26015,000,0001393-09-30
28680تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-09-29
28761تهراندروسآپارتمانفروش987,500,000735,000,0001393-09-29
28104تهراندروسآپارتمانفروش26015,500,0001393-09-23
28126تهراندروسآپارتمانفروش18014,000,0002,520,000,0001393-09-23
28226تهراندروسآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393-09-23
27982تهراندروسآپارتمانفروش15513,500,0002,092,500,0001393-09-20
27986تهراندروسآپارتمانفروش11013,000,0001,430,000,0001393-09-20
27987تهراندروس - شهرزادآپارتمانفروش1686,900,0001,159,200,0001393-09-20
27627تهراندروسآپارتمانفروش12512,000,0001,500,000,0001393-09-18
26918تهراندروسآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001393-09-11
26934تهراندروسآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393-09-11
Page top