املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23508تهرانجردنمغازهفروش5039,000,0001,950,000,0001393-08-08
22827تهرانجردنآپارتمانفروش1517,500,0001,132,500,0001393-08-03
22830تهرانجردنآپارتمانفروش11011,500,0001,265,000,0001393-08-03
22530تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش758,000,000600,000,0001393-07-29
22273تهرانآفریقامستغلاتفروش11511,300,0001393-07-28
22275تهرانجردن _ آفریقاآپارتمانفروش1858,500,0001,572,500,0001393-07-28
22147تهرانجردنآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001393-07-27
22213تهرانجردنکلنگیفروش1,26014,500,00018,270,000,0001393-07-27
22214تهرانجردنکلنگیفروش61525,000,00015,375,000,0001393-07-27
22036تهرانآفریقااداریفروش9112,500,0001,137,500,0001393-07-26
22037تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001393-07-26
22038تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش8611,500,000989,000,0001393-07-26
22039تهرانجهان کودکاداریفروش11616,000,0001,856,000,0001393-07-26
21819تهرانگاندیاداریفروش7011,000,000770,000,0001393-07-24
21821تهرانگیشامغازهفروش7275,000,0005,400,000,0001393-07-24
21822تهرانگیشاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-07-24
21823تهرانگیشاآپارتمانفروش976,500,000630,500,0001393-07-24
21824تهرانگیشاآپارتمانفروش1608,800,0001,408,000,0001393-07-24
21825تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393-07-24
19120تهرانجردناداریفروش12515,000,0001,875,000,0001393-07-23
21653تهرانجردناداریفروش9314,000,0001,302,000,0001393-07-22
21654تهرانجردناداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-07-22
21655تهرانجردنآپارتمانفروش1648,000,0001,312,000,0001393-07-22
21539تهرانجردناداریفروش9314,000,0001,302,000,0001393-07-21
21541تهرانجردن - ناهیداداریفروش10010,000,0001,000,000,0001393-07-21
21546تهرانجردنآپارتمانفروش1159,570,0001,100,000,0001393-07-21
21427تهرانگاندیاداریفروش11512,000,0001,380,000,0001393-07-20
21428تهرانگاندیاداریفروش886,700,000589,600,0001393-07-20
21429تهرانگاندیآپارتمانفروش2807,200,0002,016,000,0001393-07-20
21273تهرانجردنمغازهفروش5934,000,0002,006,000,0001393-07-19
Page top