املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95764تهراننلسون ماندلااداریاجاره2007,500,0001396/03/03
95784تهراننلسون ماندلااداریرهن و اجاره2007,000,000100,0001396/03/02
95774تهراننلسون ماندلااداریاجاره2003,000,0001396/03/01
95762تهرانجردن، نلسون ماندلااداریاجاره2006,000,0001396/02/31
95742تهرانجردن، نلسون ماندلااداریاجاره2004,000,0001396/02/31
95312تهرانتقاطع ظفراداریرهن و اجاره1407,000,00060,000,0001395/10/16
95318تهرانعاطفی غربیآپارتمانرهن و اجاره1505,000,00010,000,0001395/10/16
95309تهرانپارک ویآپارتمانرهن و اجاره1007,000,00050,000,0001395/10/16
95319تهرانفرزان غربیآپارتمانرهن175310,000,0001395/10/16
95252تهرانآفریقامستغلاتفروش12013,000,0001395/10/14
95190تهرانجردناداریرهن و اجاره985,500,00050,000,0001395/10/09
95189تهرانجردناداریرهن و اجاره875,000,00050,000,0001395/10/09
94886تهرانجردنمغازهرهن و اجاره25060,000,000500,000,0001395/10/07
94887تهرانجردنمغازهرهن22170,000,0001395/10/07
94851تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1754,000,000100,000,0001395/10/07
94849تهرانبلوار گیتیاداریرهن65150,000,0001395/10/07
94855تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره783,500,00020,000,0001395/10/07
94850تهرانجردناداریرهن140260,000,0001395/10/07
94853تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره1047,000,00030,000,0001395/10/07
89574تهرانجردنمغازهرهن و اجاره13070,000,0001,200,000,0001395/10/07
94666تهرانپارک ملتاداریرهن و اجاره1304,000,000120,000,0001395/10/06
94664تهرانپارک ملتاداریرهن و اجاره35012,000,00030,000,0001395/10/06
94500تهرانجردنآپارتمانرهن380900,000,0001395/10/05
94499تهرانجردنآپارتمانرهن300600,000,0001395/10/05
94501تهرانجردنآپارتمانرهن10790,000,0001395/10/05
94308تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1304,000,00065,000,0001395/10/02
94311تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000100,000,0001395/10/02
94309تهرانجردنآپارتمانرهن118220,000,0001395/10/02
94307تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2308,000,000100,000,0001395/10/02
94306تهرانجردناداریرهن و اجاره3507,500,00030,000,0001395/10/02
Page top