املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
91680تهرانآفریقاآپارتمانرهن و اجاره22050,000,0001,000,000,0001395/09/05
91651تهرانجردناداریرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/09/03
91650تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1204,500,00050,000,0001395/09/03
88807تهراندستگردیآپارتمانرهن و اجاره1153,500,00030,000,0001395/09/03
91550تهرانجردنکلنگیفروش1,60014,500,00019,258,000,0001395/09/03
91504تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1302,300,000100,000,0001395/09/02
91505تهرانجردناداریرهن و اجاره1507,000,00050,000,0001395/09/02
91275تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره602,500,000140,000,0001395/09/01
91296تهرانجردناداریرهن و اجاره1407,500,000100,000,0001395/09/01
91295تهرانجردناداریرهن و اجاره724,000,00050,000,0001395/09/01
90920تهرانآفریقاآپارتمانرهن و اجاره3009,000,000100,000,0001395/08/26
90786تهرانجردناداریرهن و اجاره2804,500,00070,000,0001395/08/25
90687تهرانآفریقاآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001395/08/25
90627تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2308,000,000100,000,0001395/08/24
90628تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/08/24
90630تهرانجردنآپارتمانرهن150350,000,0001395/08/24
90629تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره2506,000,000200,000,0001395/08/24
90309تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001395/08/24
90308تهرانجردنآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001395/08/24
90429تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره755,000,00050,000,0001395/08/23
90428تهرانجردناداریرهن و اجاره23512,000,000100,000,0001395/08/23
90427تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1007,500,00050,000,0001395/08/23
90426تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2054,000,000200,000,0001395/08/23
90390تهرانجردنآپارتمانرهن125350,000,0001395/08/23
90395تهرانجردنآپارتمانرهن175320,000,0001395/08/23
Page top