املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92521تهرانجهان کودکآپارتمانرهن و اجاره903,500,00040,000,0001395/09/15
92518تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1205,000,00030,000,0001395/09/15
92314تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00030,000,0001395/09/14
92113تهرانجردنکلنگیفروش1,96025,000,0001395/09/12
91994تهرانجردنکلنگیفروش1,30020,000,00015,200,000,0001395/09/11
92059تهرانجردناداریرهن و اجاره110کارشناسیکارشناسی1395/09/11
91992تهرانجردنکلنگیفروش1,26422,000,00014,256,000,0001395/09/11
91998تهرانجردنکلنگیفروش90020,000,00011,240,000,0001395/09/11
91902تهرانجردنکلنگیفروش1,50025,000,00025,000,000,0001395/09/08
87879تهرانجردنکلنگیفروش80018,000,0001395/09/08
91797تهرانآفریقامستغلاتاجاره80040,000,0001395/09/07
91680تهرانآفریقاآپارتمانرهن و اجاره22050,000,0001,000,000,0001395/09/05
91651تهرانجردناداریرهن و اجاره15010,000,000100,000,0001395/09/03
91650تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1204,500,00050,000,0001395/09/03
88807تهراندستگردیآپارتمانرهن و اجاره1153,500,00030,000,0001395/09/03
91550تهرانجردنکلنگیفروش1,60014,500,00019,258,000,0001395/09/03
91504تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره1302,300,000100,000,0001395/09/02
91505تهرانجردناداریرهن و اجاره1507,000,00050,000,0001395/09/02
91275تهرانپارک ویاداریرهن و اجاره602,500,000140,000,0001395/09/01
91296تهرانجردناداریرهن و اجاره1407,500,000100,000,0001395/09/01
91295تهرانجردناداریرهن و اجاره724,000,00050,000,0001395/09/01
90920تهرانآفریقاآپارتمانرهن و اجاره3009,000,000100,000,0001395/08/26
90786تهرانجردناداریرهن و اجاره2804,500,00070,000,0001395/08/25
90687تهرانآفریقاآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001395/08/25
90627تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2308,000,000100,000,0001395/08/24
90628تهرانجردنآپارتمانرهن و اجاره2508,000,000100,000,0001395/08/24
90630تهرانجردنآپارتمانرهن150350,000,0001395/08/24
90629تهرانپارک ملتآپارتمانرهن و اجاره2506,000,000200,000,0001395/08/24
90309تهرانجردن - عاطفیآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001395/08/24
90308تهرانجردنآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001395/08/24
Page top