املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
26159تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001393-08-29
25864تهرانجردن - ناهیدکلنگیفروش54220,000,0001,084,000,0001393-08-27
25865تهرانجردناداریفروش707,500,000525,000,0001393-08-27
25619تهرانگاندیآپارتمانفروش2548,000,0002,032,000,0001393-08-26
25773تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش2,60015,000,0001393-08-26
25775تهرانجردن - آفریقااداریفروش6010,000,000600,000,0001393-08-26
25782تهرانآفریقاآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001393-08-26
25785تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393-08-26
25276تهرانجردن - ناهیدمغازهفروش2127,000,000567,000,0001393-08-24
25307تهرانجردنآپارتمانفروش1887,500,000141,000,0001393-08-24
25318تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش2038,800,0001,786,400,0001393-08-24
25349تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393-08-24
24866تهرانگاندیمغازهفروش5815,000,000870,000,0001393-08-20
24867تهرانگاندی جنوبیاداریفروش11512,000,0001,380,000,0001393-08-20
24868تهرانگاندی آپارتمانفروش33010,000,0003,300,000,0001393-08-20
24869تهرانگاندیاداریفروش7714,000,0001,078,000,0001393-08-20
24507تهرانجردنکلنگیفروش46019,000,0008,740,000,0001393-08-19
24340تهرانگاندیآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001393-08-18
24364تهرانآفریقااداریفروش13014,000,0001,820,000,0001393-08-18
24389تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش927,935,000730,000,0001393-08-18
24395تهرانگاندی شمالیمغازهفروش22کارشناسیکارشناسی1393-08-18
24411تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1687,740,0001,300,000,0001393-08-18
24126تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش17010,000,0001,700,000,0001393-08-15
24133تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1297,500,000967,500,0001393-08-15
24134تهرانجردن - آفریقااداریفروش17011,500,0001,955,000,0001393-08-15
Page top