املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
27984تهرانجردنآپارتمانفروش2186,800,0001,482,400,0001393-09-20
27743تهرانگاندیاداریفروش10012,000,0001,200,000,0001393-09-19
27756تهرانگاندیمستغلاتفروش7012,000,0001393-09-19
27624تهرانجردناداریفروش4114,650,000600,000,0001393-09-18
27630تهرانجردنآپارتمانفروش1909,100,0001,729,000,0001393-09-18
27320تهرانجردناداریفروش11012,000,0001,260,000,0001393-09-15
27346تهرانجردنآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001393-09-15
27370تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001393-09-15
26907تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش1387,000,000966,000,0001393-09-11
26929تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش11014,000,0001,540,000,0001393-09-11
26940تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش18110,000,0001,810,000,0001393-09-11
26764تهرانگاندیاداریفروش1,56013,000,0001393-09-10
26802تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393-09-10
26548تهرانجردنآپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393-09-09
26568تهرانجردناداریفروش12518,000,0002,250,000,0001393-09-09
26569تهرانجردناداریفروش11030,000,0003,300,000,0001393-09-09
26570تهرانجردنآپارتمانفروش14212,000,0001,704,000,0001393-09-09
26583تهرانجردنآپارتمانفروش1357,500,0001,012,500,0001393-09-09
26598تهرانجردنآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393-09-09
26637تهرانجردنآپارتمانفروش927,000,000644,000,0001393-09-09
26502تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش1079,800,0001,048,600,0001393-09-08
26508تهرانجردن - ولیعصر آپارتمانفروش45620,000,0001393-09-08
26159تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش15311,500,0001,759,500,0001393-08-29
25864تهرانجردن - ناهیدکلنگیفروش54220,000,0001,084,000,0001393-08-27
25865تهرانجردناداریفروش707,500,000525,000,0001393-08-27
25619تهرانگاندیآپارتمانفروش2548,000,0002,032,000,0001393-08-26
25773تهرانجردن - آفریقامستغلاتفروش2,60015,000,0001393-08-26
25775تهرانجردن - آفریقااداریفروش6010,000,000600,000,0001393-08-26
25782تهرانآفریقاآپارتمانفروش1686,000,0001,008,000,0001393-08-26
25785تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش18210,000,0001,820,000,0001393-08-26
Page top