املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36099تهرانگاندیآپارتمانفروش865,500,000473,000,0001393-12-02
36100تهرانگاندیآپارتمانفروش7510,500,000787,500,0001393-12-02
35811تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16712,600,0002,104,200,0001393-11-30
35812تهرانجردن شمالیاداریفروش8922,000,0001393-11-30
35667تهرانجردن آپارتمانفروش10510,000,0001,050,000,0001393-11-28
35533تهرانگاندیاداریفروش905,500,000495,000,0001393-11-28
35534تهرانگاندیمستغلاتفروش33017,500,0001393-11-28
35366تهرانجردن - ناهیدآپارتمانفروش13610,000,0001,136,000,0001393-11-26
35368تهرانجردنآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001393-11-26
35230تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش16712,600,0002,104,300,0001393-11-25
34554تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1166,500,000754,000,0001393-11-19
34569تهرانجردنآپارتمانفروش1166,500,000754,000,0001393-11-19
34570تهرانجردنآپارتمانفروش10212,000,0001,224,000,0001393-11-19
26466تهرانجردن - ولیعصر مغازهفروش1814,000,000252,000,0001393-11-13
33810تهرانجردن - آفریقااداریفروش8513,000,0001,105,000,0001393-11-12
33811تهرانجردن - گیتیآپارتمانفروش21310,000,0002,130,000,0001393-11-12
32944تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001393-11-05
32945تهرانجردن - آفریقااداریفروش11012,500,0001,375,000,0001393-11-05
32601تهرانجردنآپارتمانفروش9510,500,000997,500,0001393-11-01
32273تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش15211,000,0001,672,000,0001393-10-29
32285تهرانگاندیآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393-10-29
32012تهرانگاندیآپارتمانفروش2807,200,0002,016,000,0001393-10-25
31863تهرانجردنکلنگیفروش75045,000,00033,750,000,0001393-10-24
31808تهرانجردنآپارتمانفروش2047,500,0001,530,000,0001393-10-24
31764تهرانگاندیآپارتمانفروش1439,800,0001,401,400,0001393-10-24
31751تهرانگاندیآپارتمانفروش8010,200,000816,000,0001393-10-23
31392تهرانجردن - ولیعصراداریفروش6010,500,000630,000,0001393-10-21
31450تهرانجردن - ولیعصرآپارتمانفروش2186,800,0001,482,400,0001393-10-21
31186تهرانجردن - ولیعصراداریفروش859,000,000765,000,0001393-10-20
31188تهرانجردن - ناهیدمستغلاتفروش12712,500,0001393-10-20
Page top