املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک جردن - ولیعصر

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38465تهرانجردن - آفریقامغازهفروش2560,000,0001394-01-17
38328تهرانجردن - آفریقااداریفروش95کارشناسیکارشناسی1394-01-16
38329تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001394-01-16
38232تهرانجردن - ناهیداداریفروش8211,000,000902,000,0001394-01-15
38324تهرانگاندیاداریفروش270کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38163تهرانجهان کودکآپارتمانفروش2757,500,0002,062,500,0001393-12-26
38019تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش1008,300,000830,000,0001393-12-23
37953تهرانجردن - آفریقااداریفروش1619,000,0001,449,000,0001393-12-20
37965تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1408,500,0001,190,000,0001393-12-20
37813تهرانجردنآپارتمانفروش10512,000,0001,260,000,0001393-12-19
37846تهرانجردن - قبادیانآپارتمانفروش8011,000,000880,000,0001393-12-19
37682تهرانجردنآپارتمانفروش1647,300,0001,200,000,0001393-12-17
37683تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش2107,500,0001,575,000,0001393-12-17
37687تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1348,500,0001,139,000,0001393-12-17
37689تهرانجردن - ظفرمغازهفروش3361,000,0002,013,000,0001393-12-17
37545تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393-12-16
37546تهرانجردنآپارتمانفروش8510,000,000850,000,0001393-12-16
37547تهرانجردنآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-12-16
37548تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393-12-16
37434تهرانجردن - گلشهراداریفروش12513,000,0001,625,000,0001393-12-14
37435تهرانجردنآپارتمانفروش10011,000,0001,100,000,0001393-12-14
37436تهرانجردن - فرزانآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393-12-14
37432تهرانجردنآپارتمانفروش1288,203,0001,050,000,0001393-12-14
36838تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1393-12-09
36840تهرانجردن - سایهآپارتمانفروش1889,000,0001,692,000,0001393-12-09
36720تهرانجردنآپارتمانفروش11012,000,0001,320,000,0001393-12-07
36309تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001393-12-05
36310تهرانجردن - آفریقااداریفروش10112,500,0001,262,500,0001393-12-05
36053تهرانجردن - آفریقاآپارتمانفروش1147,700,000877,800,0001393-12-02
36054تهرانجردن - آفریقااداریفروش11010,500,0001,155,000,0001393-12-02
Page top