املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43371تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش408,000,000320,000,0001394-03-05
43392تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش566,250,000350,000,0001394-03-05
43105تهراناختیاریهآپارتمانفروش863,488,000300,000,0001394-03-04
42096تهراناختیاریهآپارتمانفروش1078,900,000952,300,0001394-02-27
42097تهراناختیاریهآپارتمانفروش1107,300,000803,000,0001394-02-27
42082تهراناختیاریهآپارتمانفروش1058,200,000861,000,0001394-02-24
41657تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش725,555,000400,000,0001394-02-22
41662تهراناختیاریهآپارتمانفروش1167,500,000870,000,0001394-02-22
41672تهراناختیاریهآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001394-02-22
41318تهراناختیاریهمغازهفروش3221,875,000700,000,0001394-02-20
41336تهراناختیاریه شمالیاداریفروش956,700,000636,500,0001394-02-20
41100تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394-02-17
41108تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-02-17
40879تهراناختیاریهکلنگیفروش45015,000,0006,270,000,0001394-02-15
40885تهراناختیاریهآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001394-02-15
40888تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش657,300,000474,500,0001394-02-15
40456تهراناختیاریهآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001394-02-09
40457تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش876,600,000574,200,0001394-02-09
40306تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-02-07
40307تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-02-07
40318تهراناختیاریهکلنگیفروش82515,000,0001394-02-07
40037تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش687,058,000480,000,0001394-02-02
40046تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-02-02
39811تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,500,000461,500,0001394-01-30
39818تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1278,500,0001,079,500,0001394-01-30
39637تهراناختیاریهکلنگیفروش24012,000,0002,280,000,0001394-01-29
39373تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش40016,000,0001394-01-26
39374تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001394-01-26
39375تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394-01-26
39096تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1418,500,0001,198,500,0001394-01-24
Page top