املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
78218تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,006,400,0001395-04-20
75689تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1278,000,0001,016,000,0001395-03-17
75616تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-03-16
75641تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1566,900,0001,076,400,0001395-03-16
75190تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش50115,000,0001395-03-10
75191تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001395-03-10
75229تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001395-03-10
75038تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001395-03-08
75043تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395-03-08
74812تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001395-03-04
74251تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001395-02-14
74134تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش15012,000,0001,800,000,0001395-02-13
73898تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش717,200,000511,200,0001395-02-11
73910تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001395-02-11
73660تهراناختیاره شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1395-02-08
73695تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395-02-08
73707تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش303کارشناسیکارشناسی1395-02-08
73448تهراناختیاره شمالیکلنگیفروش41014,000,0001395-02-06
72183تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش687,000,000476,000,0001395-01-24
72199تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001395-01-24
72220تهراناختیاریه جنوبی کلنگیفروش55015,000,0001395-01-24
71877تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-01-22
71904تهراناختیاریه شمالی آپارتمانفروش835,180,000430,000,0001395-01-22
71584تهراناختیاریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001395-01-17
71373تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش787,180,000560,000,0001395-01-15
Page top