املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
71418تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش866,280,000540,000,0001395-01-15
71294تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001395-01-14
71288تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1505,800,0001,275,000,0001395-01-14
71191تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش85015,000,0008,250,000,0001394-12-24
71042تهراناختیاریهآپارتمانفروش895,100,000453,900,0001394-12-20
71064تهراناختیاریه جنوبی آپارتمانفروش1048,200,000850,000,0001394-12-20
70867تهراناختیاریهآپارتمانفروش1147,600,000866,400,0001394-12-17
70383تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش18514,000,0001394-12-11
70417تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,173,000850,000,0001394-12-11
70165تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1394-12-09
70166تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,700,000513,000,0001394-12-09
70201تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش704,857,000340,000,0001394-12-09
69634تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش87کارشناسیکارشناسی1394-12-03
69459تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1126,350,000711,200,0001394-12-01
69421تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش90کارشناسیکارشناسی1394-12-01
69441تهراناختیاریهمستغلاتفروش10010,500,0001394-12-01
68317تهراناختیاریه جنوبیمستغلاتفروش684,200,000,0001394-11-19
68343تهراناختیاریهآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394-11-19
67843تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1048,400,000873,600,0001394-11-13
67856تهراناختیاریهکلنگیفروش83020,000,00014,800,000,0001394-11-13
67860تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش906,800,000612,000,0001394-11-13
67138تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-11-06
67152تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش954,210,000400,000,0001394-11-06
65927تهراناختیاریهآپارتمانفروش1948,500,0001,650,000,0001394-10-22
65700تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش804,700,000376,000,0001394-10-19
65709تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394-10-19
65246تهراناختیاریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001394-10-14
64697تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش688,000,000544,000,0001394-10-09
64740تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-10-09
63951تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش936,500,000604,500,0001394-10-01
Page top