املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
80868تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش658,900,0001395-05-14
80850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-14
80466تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395-05-12
80451تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-12
80428تهراناختیاریهآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001395-05-12
80287تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-05-10
80136تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-07
80120تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1424,800,000681,600,0001395-05-07
80051تهراناختیاریهآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395-05-06
80045تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395-05-06
80040تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395-05-06
80039تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-05-06
79843تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395-05-04
79821تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-04
79714تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,900,000489,900,0001395-05-02
79668تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395-05-02
79542تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-04-30
79508تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395-04-30
79507تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395-04-30
78793تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-24
78771تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395-04-24
78598تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش677,600,000510,000,0001395-04-22
78504تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1105,500,000605,000,0001395-04-22
78491تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1486,800,0001,000,000,0001395-04-22
78478تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-22
Page top