املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
82862تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001395-06-02
82850تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1369,000,0001,224,000,0001395-06-02
82849تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1006,000,000600,000,0001395-06-02
81508تهراناختیاریهآپارتمانفروش1748,500,0001,479,000,0001395-05-20
81496تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش22515,000,0001395-05-20
81228تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش1207,916,000950,000,0001395-05-18
81205تهراناختیاریهآپارتمانفروش826,097,000500,000,0001395-05-18
81204تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش14316,000,0001395-05-18
80103تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1247,800,000967,200,0001395-05-17
80259تهراناختیاریهآپارتمانفروش1469,500,0001395-05-17
80868تهراناختیاریه شمالیمستغلاتفروش658,900,0001395-05-14
80850تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-14
80466تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395-05-12
80451تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395-05-12
80428تهراناختیاریهآپارتمانفروش876,000,000522,000,0001395-05-12
80287تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-05-10
80136تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-07
80120تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1424,800,000681,600,0001395-05-07
80051تهراناختیاریهآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395-05-06
80045تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش927,065,000650,000,0001395-05-06
80040تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395-05-06
80039تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001395-05-06
79843تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1127,500,000840,000,0001395-05-04
79821تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1586,800,0001,074,400,0001395-05-04
79714تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,900,000489,900,0001395-05-02
79668تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395-05-02
79542تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1106,000,000660,000,0001395-04-30
79508تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش15510,500,0001395-04-30
79507تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش261کارشناسیکارشناسی1395-04-30
78793تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395-04-24
Page top