املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91885تهراناختیاریه جنوبی اداریرهن و اجاره1505,000,00050,000,0001395/09/15
92279تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1303,600,000100,000,0001395/09/14
92281تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/09/14
92145تهراناختیاریهآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001395/09/13
92058تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1072,500,00030,000,0001395/09/11
91886تهراناختیاربه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1554,000,00050,000,0001395/09/07
91766تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,400,000454,400,0001395/09/07
91765تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/09/07
91653تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره1063,000,00030,000,0001395/09/03
91652تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/09/03
91531تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395/09/03
91503تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره300کارشناسیکارشناسی1395/09/02
91186تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1016,800,000656,800,0001395/09/01
91136تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1016,800,000686,800,0001395/08/29
91135تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395/08/29
91033تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن150150,000,0001395/08/27
91032تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره603,000,00030,000,0001395/08/27
90691تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/08/25
90315تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1147,200,000820,800,0001395/08/23
90072تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/08/20
90071تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001395/08/20
89773تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره581,800,00015,000,0001395/08/18
89728تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش180کارشناسیکارشناسی1395/08/18
85670تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن100120,000,0001395/08/18
89560تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن261260,000,0001395/08/16
89443تهراناختیاریه جنوبی اداریرهن و اجاره603,200,00030,000,0001395/08/13
89296تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش13110,000,0001,310,000,0001395/08/12
89297تهراناختیاریهمستغلاتفروش1,90010,500,0001395/08/12
89157تهراناختیاریهآپارتمانرهن107170,000,0001395/08/11
88791تهراناختیاریه شمالیمستغلاترهن و اجاره28015,000,000200,000,0001395/08/06
Page top