املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
92688تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن230250,000,0001395/09/16
92686تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/09/16
87189تهراناختیاریهاداریرهن و اجاره1504,000,000100,000,0001395/09/15
92517تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1102,300,00040,000,0001395/09/15
92516تهرانپاسداراناداریرهن و اجاره24013,000,000110,000,0001395/09/15
91885تهراناختیاریه جنوبی اداریرهن و اجاره1505,000,00050,000,0001395/09/15
92279تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1303,600,000100,000,0001395/09/14
92281تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره702,000,00040,000,0001395/09/14
92145تهراناختیاریهآپارتمانفروش1257,200,000900,000,0001395/09/13
92058تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1072,500,00030,000,0001395/09/11
91886تهراناختیاربه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1554,000,00050,000,0001395/09/07
91766تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,400,000454,400,0001395/09/07
91765تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1157,800,000897,000,0001395/09/07
91653تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره1063,000,00030,000,0001395/09/03
91652تهراناختیاریهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/09/03
91531تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1135,000,000565,000,0001395/09/03
91503تهراناختیاریه شمالیمغازهرهن و اجاره300کارشناسیکارشناسی1395/09/02
91186تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1016,800,000656,800,0001395/09/01
91136تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1016,800,000686,800,0001395/08/29
91135تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش12616,000,0002,016,000,0001395/08/29
91033تهراناختیاریه شمالیآپارتمانرهن150150,000,0001395/08/27
91032تهراناختیاریه شمالیاداریرهن و اجاره603,000,00030,000,0001395/08/27
90691تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1309,500,0001,235,000,0001395/08/25
90315تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1147,200,000820,800,0001395/08/23
90072تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش905,000,000450,000,0001395/08/20
Page top