املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
38236تهراناختیاریهآپارتمانفروش113کارشناسیکارشناسی1394-01-15
38167تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش2615,500,0001,435,500,0001393-12-26
38168تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001393-12-26
37983تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش3040,000,0001,200,000,0001393-12-23
37792تهراناختیاریه جنوبیاداریفروش738,000,000584,000,0001393-12-19
37793تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1584,500,000711,000,0001393-12-19
37820تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش903,890,000350,000,0001393-12-19
37399تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001393-12-14
36705تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش767,400,000562,400,0001393-12-07
36704تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش877,500,000652,500,0001393-12-07
36313تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-12-05
36314تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1085,300,000572,400,0001393-12-05
35815تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393-11-30
35351تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1016,000,000606,000,0001393-11-26
34557تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش937,000,000651,000,0001393-11-19
34558تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001393-11-19
33789تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-11-12
33793تهراناختیاریه جنوبیکلنگیفروش60720,000,0007,720,000,0001393-11-12
32947تهراناختیاریهآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001393-11-05
32949تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش17510,000,0001,750,000,0001393-11-05
32806تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش884,700,000413,600,0001393-11-04
32818تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش755,500,000412,500,0001393-11-04
32121تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1767,500,0001,320,000,0001393-10-27
32118تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش977,500,000727,500,0001393-10-27
32104تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001393-10-27
Page top