املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک اختیاریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
41336تهراناختیاریه شمالیاداریفروش956,700,000636,500,0001394-02-20
41100تهراناختیاریهآپارتمانفروش905,900,000531,000,0001394-02-17
41108تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001394-02-17
40879تهراناختیاریهکلنگیفروش45015,000,0006,270,000,0001394-02-15
40885تهراناختیاریهآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001394-02-15
40888تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش657,300,000474,500,0001394-02-15
40456تهراناختیاریهآپارتمانفروش877,000,000609,000,0001394-02-09
40457تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش876,600,000574,200,0001394-02-09
40306تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-02-07
40307تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001394-02-07
40318تهراناختیاریهکلنگیفروش82515,000,0001394-02-07
40037تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش687,058,000480,000,0001394-02-02
40046تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001394-02-02
39811تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش716,500,000461,500,0001394-01-30
39818تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1278,500,0001,079,500,0001394-01-30
39637تهراناختیاریهکلنگیفروش24012,000,0002,280,000,0001394-01-29
39373تهراناختیاریه شمالیکلنگیفروش40016,000,0001394-01-26
39374تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش778,200,000631,400,0001394-01-26
39375تهراناختیاریه جنوبیآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394-01-26
39096تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش1418,500,0001,198,500,0001394-01-24
39110تهراناختیاریهکلنگیفروش57014,500,0004,495,000,0001394-01-24
38778تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش409,000,000360,000,0001394-01-20
38777تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش95کارشناسیکارشناسی1394-01-20
38576تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش947,300,000686,200,0001394-01-18
38575تهراناختیاریه شمالیآپارتمانفروش835,665,000470,000,0001394-01-18
Page top