املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61543تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,700,0001,224,300,0001394-09-03
60824تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,300,000620,500,0001394-08-26
60825تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1537,000,0001,071,000,0001394-08-26
60848تهرانگیشاآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-08-26
60860تهرانگیشاآپارتمانفروش996,800,000673,200,0001394-08-26
60229تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-08-20
60230تهرانگیشاآپارتمانفروش1346,600,000884,400,0001394-08-20
60231تهرانگیشا - زوج هامستغلاتفروش6608,500,0005,610,000,0001394-08-20
59777تهرانگیشاآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394-08-17
59778تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001394-08-17
59788تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش984,591,000450,000,0001394-08-17
59230تهرانگیشاآپارتمانفروش1868,200,0001,525,200,0001394-08-11
59231تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-08-11
59237تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1757,142,0001,250,000,0001394-08-11
58210تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1608,750,0001,400,000,0001394-07-28
58211تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1587,278,0001,150,000,0001394-07-28
58242تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1588,200,0001,295,600,0001394-07-28
57967تهرانگیشاآپارتمانفروش1084,600,000496,800,0001394-07-26
57968تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1455,571,000800,000,0001394-07-26
57861تهرانگیشاآپارتمانفروش13010,200,0001,326,000,0001394-07-25
57860تهرانگیشاکلنگیفروش36014,000,0004,200,000,0001394-07-25
57619تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1057,300,000766,500,0001394-07-22
57618تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394-07-22
57677تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1548,500,0001,309,000,0001394-07-22
57366تهرانگیشاآپارتمانفروش1455,862,000850,000,0001394-07-20
57367تهرانگیشامستغلاتفروش8857,800,0006,903,000,0001394-07-20
57368تهرانگیشاآپارتمانفروش1456,206,897900,000,0001394-07-20
57381تهرانگیشاآپارتمانفروش1407,900,0001,106,000,0001394-07-20
56773تهرانگیشاآپارتمانفروش408,750,000350,000,0001394-07-13
56774تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1046,500,000676,000,0001394-07-13
Page top