املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69216تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-11-28
69230تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1658,181,0001,350,000,0001394-11-28
69234تهرانگیشاآپارتمانفروش1608,500,0001,360,000,0001394-11-28
69092تهرانگیشاکلنگیفروش8210,300,0001394-11-27
68858تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش824,025,000330,000,0001394-11-25
68859تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش847,300,000613,200,0001394-11-25
68476تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش876,800,000523,600,0001394-11-20
68460تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001394-11-20
68461تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1006,500,000695,500,0001394-11-20
68210تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش936,600,000613,800,0001394-11-18
68211تهرانگیشاآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001394-11-18
68221تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1036,800,000700,400,0001394-11-18
68220تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش926,500,000598,000,0001394-11-18
67757تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1939,500,0001,833,500,0001394-11-12
67758تهرانگیشاآپارتمانفروش1127,500,000810,000,0001394-11-12
67767تهرانگیشاآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001394-11-12
67295تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1705,400,000918,000,0001394-11-07
67302تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1617,400,0001,191,400,0001394-11-07
67026تهرانگیشاآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394-11-05
66739تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1558,500,0001,317,500,0001394-11-03
66740تهرانگیشاآپارتمانفروش1258,000,0001,000,000,0001394-11-03
66753تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1728,300,0001,427,600,0001394-11-03
66602تهرانگیشاآپارتمانفروش1546,100,000939,400,0001394-11-01
66603تهرانگیشاکلنگیفروش38013,000,0003,900,000,0001394-11-01
66680تهرانگیشاآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001394-11-01
65855تهرانگیشاآپارتمانفروش787,000,000546,000,0001394-10-21
65856تهرانگیشاآپارتمانفروش1787,000,0001,246,000,0001394-10-21
65868تهرانگیشاآپارتمانفروش926,600,000607,200,0001394-10-21
65517تهرانگیشاآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001394-10-16
65544تهرانگیشاآپارتمانفروش1394,500,000625,500,0001394-10-16
Page top