املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
75335تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1566,200,000967,200,0001395-03-11
75331تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,800,0001,240,200,0001395-03-11
70600تهرانگیشاآپارتمانفروش1276,500,000825,500,0001395-03-10
73983تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1636,100,000994,300,0001395-02-12
73997تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001395-02-12
73522تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1157,600,000874,000,0001395-02-07
73531تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1066,200,000657,200,0001395-02-07
73523تهرانگیشاآپارتمانفروش1807,000,0001,260,000,0001395-02-07
73547تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1617,300,0001,175,300,0001395-02-07
73264تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش826,830,000560,000,0001395-02-05
73256تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش866,100,000524,600,0001395-02-05
73257تهرانبلوچستانآپارتمانمعاوضه1206,665,000800,000,0001395-02-05
73272تهرانگیشاآپارتمانفروش1678,900,0001,486,300,0001395-02-05
72844تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش808,500,000680,000,0001395-01-31
72845تهرانگیشا - فرد هامستغلاتفروش51012,000,0001395-01-31
72847تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001395-01-31
72868تهرانگیشا - فرد هاآپارتمانفروش1546,200,000954,800,0001395-01-31
72596تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1277,200,000914,000,0001395-01-29
71869تهرانگیشاآپارتمانفروش867,000,0001395-01-22
71570تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش707,000,000490,000,0001395-01-17
71587تهرانگیشاآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001395-01-17
71596تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش827,400,000606,800,0001395-01-17
71458تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1047,300,000759,200,0001395-01-16
71384تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش984,800,000470,500,0001395-01-15
70628تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1597,700,0001,224,300,0001394-12-13
Page top