املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
89913تهرانگیشاآپارتمانفروش112کارشناسیکارشناسی1395/08/19
89912تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001395/08/19
89647تهرانگیشا آپارتمانرهن و اجاره801,100,00070,000,0001395/08/17
89535تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره72500,00080,000,0001395/08/13
89239تهرانبر گیشااداریرهن و اجاره1035,000,00050,000,0001395/08/11
89238تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره852,500,00030,000,0001395/08/11
89146تهرانگیشاآپارتمانفروش986,122,000600,000,0001395/08/11
89145تهرانگیشاآپارتمانفروش726,930,000499,000,0001395/08/11
89097تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره932,200,00060,000,0001395/08/10
89095تهرانگیشااداریرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/08/10
88940تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1142,500,00060,000,0001395/08/09
88939تهرانگیشامغازهرهن و اجاره268,500,000100,000,0001395/08/09
88674تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/08/05
88673تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره951,000,00050,000,0001395/08/05
88562تهرانگیشاآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/08/05
88322تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره851,000,00050,000,0001395/08/03
88208تهرانگیشاآپارتمانفروش1806,200,0001,116,000,0001395/08/03
88207تهرانگیشاآپارتمانفروش506,400,000320,000,0001395/08/03
88102تهرانگیشامغازهرهن و اجاره408,000,000100,000,0001395/08/02
87818تهرانگیشاآپارتمانفروش1128,000,0001395/07/28
87373تهرانگیشاآپارتمانفروش1108,300,000913,000,0001395/07/25
86451تهرانگیشاآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001395/07/11
86450تهرانگیشاآپارتمانفروش1475,600,000823,200,0001395/07/11
85761تهرانگیشاآپارتمانفروش1679,000,0001,503,000,0001395/07/03
85763تهرانگیشاآپارتمانفروش1738,700,0001,505,100,0001395/07/03
Page top