املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
26262تهرانگیشااداریفروش1385,500,000759,000,0001393-09-01
26318تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1316,200,000812,200,0001393-09-01
25621تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش805,000,000400,000,0001393-08-26
25622تهرانگیشاآپارتمانفروش894,200,000373,800,0001393-08-26
25623تهرانگیشاآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393-08-26
25626تهرانگیشااداریفروش1707,000,0001,190,000,0001393-08-26
24881تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1754,500,000787,500,0001393-08-21
24882تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش985,500,000539,000,0001393-08-21
24934تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1076,500,000695,500,0001393-08-21
24970تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001393-08-21
24343تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش685,700,000387,600,0001393-08-18
24344تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-08-18
24356تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش986,900,000676,200,0001393-08-18
24381تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش687,300,000496,400,0001393-08-18
24410تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش34013,500,0002,912,000,0001393-08-18
22200تهرانگیشاآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001393-07-27
22201تهرانگیشاآپارتمانفروش1607,000,0001,120,000,0001393-07-27
22202تهرانگیشاآپارتمانفروش606,900,000414,000,0001393-07-27
22203تهرانگیشاآپارتمانفروش867,000,000602,000,0001393-07-27
21820تهرانگیشاآپارتمانفروش926,100,000561,200,0001393-07-24
21163تهرانگیشاآپارتمانفروش1376,250,000850,000,0001393-07-17
21168تهرانگیشامغازهفروش3220,000,000640,000,0001393-07-17
21169تهرانگیشاآپارتمانفروش855,530,000470,000,0001393-07-17
20889تهرانگيشاآپارتمانفروش884,500,000396,000,0001393-07-14
20901تهرانگيشااداریفروش936,800,000632,400,0001393-07-14
20914تهرانگيشاآپارتمانفروش1206,250,000750,000,0001393-07-14
20921تهرانگيشاآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001393-07-14
20935تهرانگيشاآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393-07-14
20729تهرانگیشاآپارتمانفروش1127,000,000686,000,0001393-07-12
20730تهرانگیشااداریفروش1288,000,0001,024,000,0001393-07-12
Page top