املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29901تهرانگیشاآپارتمانفروش1326,000,000792,000,0001393-10-08
29906تهرانگیشاآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001393-10-08
29523تهرانگیشازمینفروش30014,000,0004,200,000,0001393-10-06
29459تهرانگیشا - فردهاکلنگیفروش32613,000,0004,238,000,0001393-10-05
29460تهرانگیشاکلنگیفروش30013,000,0003,900,000,0001393-10-05
29247تهرانگیشا - فردهااداریفروش808,300,000664,000,0001393-10-04
29249تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش986,635,000650,000,0001393-10-04
29294تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001393-10-04
29323تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش765,300,000402,300,0001393-10-04
28927تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1004,400,000440,000,0001393-10-01
28928تهرانگیشا - زوج هامغازهفروش3320,000,000660,000,0001393-10-01
28941تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1357,300,000985,500,0001393-10-01
28948تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393-10-01
28544تهرانگیشاآپارتمانفروش855,900,000501,500,0001393-09-27
28545تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001393-09-27
28546تهرانگیشاآپارتمانفروش1376,500,000890,500,0001393-09-27
28547تهرانگیشا - زوج هااداریفروش978,500,000824,500,0001393-09-27
28597تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1006,600,000660,000,0001393-09-27
28027تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش877,300,000489,100,0001393-09-23
28028تهرانگیشاآپارتمانفروش835,300,000402,800,0001393-09-23
28108تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001393-09-23
28156تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1705,750,000977,500,0001393-09-23
28157تهرانگیشااداریفروش764,000,000304,000,0001393-09-23
28158تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-09-23
27744تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1306,500,000845,000,0001393-09-19
27752تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش856,700,000569,500,0001393-09-19
27757تهرانگیشاآپارتمانفروش704,500,000315,000,0001393-09-19
26766تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش858,300,000705,500,0001393-09-10
26774تهرانگیشامغازهفروش17250,000,0001393-09-10
26799تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001393-09-10
Page top