املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک گیشا

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95773تهرانگیشا، جلال آل احمداداریرهن500135,000,0001396/03/03
95158تهرانگیشاآپارتمانرهن128105,000,0001395/10/09
95156تهرانگیشاآپارتمانرهن189290,000,0001395/10/09
94985تهرانگیشامغازهرهن و اجاره128,500,00050,000,0001395/10/08
94984تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1652,400,00070,000,0001395/10/08
94942تهرانگیشاآپارتمانفروش17712,000,0002,124,000,0001395/10/08
94941تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1097,500,000817,500,0001395/10/08
94940تهرانگیشاآپارتمانفروش907,222,000650,000,0001395/10/08
94889تهرانگیشامغازهرهن و اجاره186,000,00060,000,0001395/10/07
94888تهرانپل گیشامغازهرهن و اجاره136,000,00040,000,0001395/10/07
94735تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش935,300,000492,900,0001395/10/07
94734تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1636,300,0001,026,900,0001395/10/07
94733تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش1475,600,000823,200,0001395/10/07
94518تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره751,650,00020,000,0001395/10/05
94516تهرانگیشاآپارتمانرهن189290,000,0001395/10/05
94417تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش1604,500,000720,000,0001395/10/05
94418تهرانگیشا - فردهامستغلاتفروش13712,000,0001395/10/05
94416تهرانگیشاآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001395/10/05
94159تهرانگیشامغازهرهن و اجاره454,500,00010,000,0001395/10/01
94160تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره1683,000,000100,000,0001395/10/01
94161تهرانگیشااداریرهن و اجاره1302,500,00030,000,0001395/10/01
94098تهرانگیشاآپارتمانفروش1587,594,0001,200,000,0001395/10/01
94095تهرانگیشا - زوج هاآپارتمانفروش14510,000,0001,450,000,0001395/10/01
93999تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره1442,500,00050,000,0001395/09/30
93998تهرانگیشاآپارتمانرهن124140,000,0001395/09/30
93868تهرانگیشاآپارتمانرهن و اجاره882,000,00030,000,0001395/09/29
93867تهرانگیشا - فردهاآپارتمانرهن و اجاره751,650,00020,000,0001395/09/29
93822تهرانگیشاآپارتمانفروش1097,000,000763,000,0001395/09/29
93821تهرانگیشاآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001395/09/29
93820تهرانگیشا - فردهاآپارتمانفروش987,000,000686,000,0001395/09/29
Page top