املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
88095تهراناطاعتی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1062,100,00040,000,0001395/08/02
87816تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001395/07/28
87815تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,600,000660,800,0001395/07/28
87372تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1356,700,000904,500,0001395/07/25
87371تهرانمرزدارانآپارتمانمعاوضه1425,635,000800,000,0001395/07/25
87370تهرانمرزدارانمستغلاتفروش3603,500,000,0001395/07/25
87337تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش757,500,0005,625,000,0001395/07/25
86449تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1195,600,000666,500,0001395/07/11
86448تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1307,200,000936,000,0001395/07/11
86447تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1178,500,00099,500,0001395/07/11
85766تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1527,895,0001,200,000,0001395/07/03
85021تهرانمرزدارانآپارتمانفروش666,700,000442,200,0001395/06/24
85020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش857,600,000646,000,0001395/06/24
85007تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1647,000,0001,148,000,0001395/06/24
82363تهرانمرزدارانآپارتمانفروش804,400,000352,000,0001395-05-27
82344تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1367,000,0001395-05-27
82317تهرانمرزدارانمستغلاتفروش110کارشناسیکارشناسی1395-05-27
82016تهرانمرزدارانآپارتمانفروش744,391,000325,000,0001395-05-25
82014تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1179,100,0001,064,700,0001395-05-25
82013تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1269,523,0001,200,000,0001395-05-25
82012تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1666,500,0001,079,000,0001395-05-25
81749تهرانمرزدارانآپارتمانفروش18510,000,0001,850,000,0001395-05-21
81746تهرانمرزدارانآپارتمانفروش959,200,000874,000,0001395-05-21
81740تهرانمرزدارانآپارتمانفروش110کارشناسیکارشناسی1395-05-21
81034تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1015,346,000540,000,0001395-05-17
Page top