املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21175تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,300,000356,900,0001393-07-17
21009تهرانمرزدارانآپارتمانپیش فروش786,900,000540,000,0001393-07-16
20896تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1306,600,000858,000,0001393-07-14
20904تهرانمرزداراناداریفروش807,800,000624,000,0001393-07-14
20905تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1758,200,0001,435,000,0001393-07-14
20925تهرانمرزدارانآپارتمانفروش755,000,000375,000,0001393-07-14
20936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001393-07-14
20032تهرانمرزدارانآپارتمانفروش757,100,000532,500,0001393-07-07
20033تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393-07-07
19748تهرانمرزدارانآپارتمانفروش606,500,000390,000,0001393-07-05
19750تهرانمرزدارانآپارتمانفروش935,000,000465,000,0001393-07-05
19115تهرانمرزدارانآپارتمانفروش825,500,000451,000,0001393-07-01
19116تهرانمرزدارانآپارتمانفروش805,800,000464,000,0001393-07-01
19117تهرانمرزدارانآپارتمانفروش06,300,000409,500,0001393-07-01
19119تهرانمرزدارانآپارتمانفروش784,500,000351,000,0001393-07-01
18856تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1026,300,000645,000,0001393-06-30
18893تهرانمرزدارانآپارتمانفروش656,400,000416,000,0001393-06-30
18894تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,000,000510,000,0001393-06-30
18895تهرانمرزدارانآپارتمانفروش975,670,000550,000,0001393-06-30
18896تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-06-30
18897تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001393-06-30
18407تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,350,000635,000,0001393-06-27
18408تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1056,500,000682,500,0001393-06-27
18409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001393-06-27
17353تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1502,300,000,0001393-06-21
17363تهرانمرزدارانمستغلاتفروش39313,600,0004,080,000,0001393-06-21
17373تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-06-21
17374تهرانشهرک ژاندارمریاداریپیش فروش1379,000,0001,233,000,0001393-06-21
17375تهرانمرزدارانآپارتمانفروش576,000,000342,000,0001393-06-21
16514تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,200,000797,000,0001393-06-15
Page top