املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24920تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001393-08-21
24968تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-08-21
24349تهرانمرزدارانآپارتمانفروش877,800,000678,600,0001393-08-18
24366تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1355,200,000702,000,0001393-08-18
24373تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5,43717,000,0001393-08-18
24422تهرانمرزداراناداریفروش1208,000,000960,000,0001393-08-18
24316تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش785,770,000450,000,0001393-08-17
23764تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش907,200,000648,000,0001393-08-10
23765تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش856,600,000594,000,0001393-08-10
22208تهرانمرزدارانمستغلاتفروش5408,350,0001393-07-27
22209تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش685,800,000394,400,0001393-07-27
22222تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,400,000960,000,0001393-07-27
22223تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1057,000,000735,000,0001393-07-27
21780تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش985,100,000500,000,0001393-07-24
21781تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش606,200,000372,000,0001393-07-24
21522تهرانمرزدارانآپارتمانفروش864,300,000369,800,0001393-07-20
21433تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1807,500,0001,350,000,0001393-07-20
21434تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393-07-20
21523تهرانمرزدارانآپارتمانفروش834,500,000373,500,0001393-07-20
21524تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش804,500,000360,000,0001393-07-20
21525تهرانمرزدارانآپارتمانفروش814,900,000396,900,0001393-07-20
21526تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش725,500,000396,000,0001393-07-20
21396تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,600,000594,000,0001393-07-19
21090تهرانشهرک ژاندارمریمغازهفروش1825,000,0001393-07-17
21164تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1157,000,000800,000,0001393-07-17
21165تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001393-07-17
21166تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1406,200,000868,000,0001393-07-17
21170تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001393-07-17
21173تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393-07-17
21174تهرانمرزدارانکلنگیفروش21114,000,0002,954,000,0001393-07-17
Page top