املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51229تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش1116,400,000710,400,0001394-05-18
50633تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1687,300,0001,226,400,0001394-05-14
50634تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1455,300,000768,500,0001394-05-14
50635تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001394-05-14
50489تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1705,500,000935,000,0001394-05-13
49247تهرانمرزداران - ایثارآپارتمانفروش667,200,000485,100,0001394-05-03
48883تهرانمرزدارانکلنگیفروش36013,660,0004,100,000,0001394-04-30
48884تهرانمرزدارانکلنگیفروش35012,970,0004,320,000,0001394-04-30
48885تهرانمرزدارانکلنگیفروش39213,660,0004,100,000,0001394-04-30
48779تهرانمرزدارانآپارتمانفروش896,067,000540,000,0001394-04-29
48780تهرانمرزدارانآپارتمانفروش806,900,000552,000,0001394-04-29
48781تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,100,000732,000,0001394-04-29
48396تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1447,639,0001,100,000,0001394-04-23
48395تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,500,000780,000,0001394-04-23
48394تهرانمرزدارانآپارتمانفروش886,600,000580,800,0001394-04-23
48119تهراناطاعتی جنوبیکلنگیفروش1,31111,500,0001394-04-21
48120تهرانمرزدارانکلنگیفروش79714,000,0005,600,000,0001394-04-21
48121تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1836,600,0001,207,800,0001394-04-21
47781تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-04-16
47521تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1059,000,000945,000,0001394-04-14
47520تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001394-04-14
47519تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-04-14
46530تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1185,508,000650,000,0001394-04-04
46521تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001394-04-04
46522تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش150800,000,0001394-04-04
46535تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,700,000804,000,0001394-04-04
45967تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش885,800,000522,000,0001394-04-01
45971تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001394-04-01
45507تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,800,0001,156,000,0001394-03-28
45508تهرانمرزدارانآپارتمانفروش925,000,000460,000,0001394-03-28
Page top