املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
67020تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,000,0001,872,000,0001394-11-05
67035تهرانمرزدارانکلنگیفروش50015,217,0003,500,000,0001394-11-05
66601تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1174,000,000468,000,0001394-11-03
66742تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1556,000,000690,000,0001394-11-03
66741تهرانشهرک ژاندارمریکلنگیفروش49511,500,0003,450,000,0001394-11-03
66754تهرانمرزدارانآپارتمانفروش19610,500,0002,058,000,0001394-11-03
66834تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394-11-03
66598تهرانمرزدارانکلنگیفروش84025,000,00016,500,000,0001394-11-01
66679تهرانمرزدارانآپارتمانفروش955,780,000550,000,0001394-11-01
65833تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394-10-21
65853تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,625,000630,000,0001394-10-21
65854تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001394-10-21
65869تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394-10-21
65515تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1758,000,0001,400,000,0001394-10-16
65516تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,200,0001,931,600,0001394-10-16
65543تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394-10-16
65364تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1006,500,0001394-10-15
65379تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394-10-15
65071تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394-10-13
65101تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1605,625,000900,000,0001394-10-13
65102تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1685,800,000974,400,0001394-10-13
65107تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1044,300,000447,200,0001394-10-13
65117تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-10-13
64984تهرانمرزدارانکلنگیفروش45511,000,0002,310,000,0001394-10-12
64985تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1687,000,0001394-10-12
Page top