املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
66834تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1405,800,000812,000,0001394-11-03
66598تهرانمرزدارانکلنگیفروش84025,000,00016,500,000,0001394-11-01
66679تهرانمرزدارانآپارتمانفروش955,780,000550,000,0001394-11-01
65833تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001394-10-21
65853تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,625,000630,000,0001394-10-21
65854تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001394-10-21
65869تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1256,800,000850,000,0001394-10-21
65515تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1758,000,0001,400,000,0001394-10-16
65516تهرانمرزدارانآپارتمانفروش2089,200,0001,931,600,0001394-10-16
65543تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,500,000616,000,0001394-10-16
65364تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1006,500,0001394-10-15
65379تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1658,000,0001,320,000,0001394-10-15
65071تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش866,500,000559,000,0001394-10-13
65101تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1605,625,000900,000,0001394-10-13
65102تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1685,800,000974,400,0001394-10-13
65107تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1044,300,000447,200,0001394-10-13
65117تهرانمرزدارانآپارتمانفروش856,300,000535,500,0001394-10-13
64984تهرانمرزدارانکلنگیفروش45511,000,0002,310,000,0001394-10-12
64985تهرانمرزدارانمستغلاتفروش1687,000,0001394-10-12
64998تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1287,200,000921,600,0001394-10-12
64864تهرانمرزدارانکلنگیفروش47016,611,0005,000,000,0001394-10-10
64870تهرانشهرک ژاندارمریکلنگیفروش39610,333,000310,000,0001394-10-10
64872تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1525,900,000896,800,0001394-10-10
64446تهرانمرزدارانکلنگیفروش86010,000,0009,000,000,0001394-10-06
64447تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,300,000567,000,0001394-10-06
64448تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1825,500,0001,000,000,0001394-10-06
63820تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1158,500,000977,500,0001394-10-01
63809تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1336,500,000865,500,0001394-09-30
63812تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1346,000,000804,000,0001394-09-30
63253تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1706,000,0001,020,000,0001394-09-25
Page top