املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک مرزداران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
71858تهراناطاعتی جنوبیآپارتمانفروش876,700,000583,000,0001395-01-22
71878تهرانمرزدارانآپارتمانفروش626,000,000372,000,0001395-01-22
71917تهرانمرزداران - ناهیدآپارتمانفروش1257,000,000875,000,0001395-01-22
71813تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001395-01-21
71569تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1125,600,000627,200,0001395-01-17
71503تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1507,250,0001,100,000,0001395-01-16
71358تهرانمرزدارانآپارتمانپیش فروش1857,500,0001,387,500,0001395-01-15
71409تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001395-01-15
71222تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394-12-24
70936تهرانمرزدارانآپارتمانفروش906,500,000682,500,0001394-12-18
70948تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1155,800,000667,000,0001394-12-18
70603تهرانمرزدارانآپارتمانفروش976,200,000601,400,0001394-12-13
70618تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1206,000,000720,000,0001394-12-13
70629تهرانمرزدارانآپارتمانفروش956,100,000579,500,0001394-12-13
70507تهراناشرفی اصفهانیآپارتمانپیش فروش755,950,000446,250,0001394-12-12
70519تهرانشهرک ژاندارمریمستغلاتفروش144کارشناسیکارشناسی1394-12-12
70520تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-12-12
70289تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1858,000,0001,480,000,0001394-12-10
70299تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1058,500,000892,500,0001394-12-10
70104تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-12-08
70123تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1266,400,000806,400,0001394-12-08
69828تهرانمرزدارانآپارتمانفروش774,155,000320,000,0001394-12-04
69516تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش808,000,000640,000,0001394-12-02
69535تهرانمرزدارانآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-12-02
69538تهرانشهرک ژاندارمریآپارتمانفروش1015,500,000555,500,0001394-12-02
Page top