املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک طرشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
24850تهرانطرشتآپارتمانفروش723,500,000252,000,0001393-08-20
24327تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,700,000493,500,0001393-08-18
24324تهرانطرشتآپارتمانفروش704,200,000294,000,0001393-08-17
23777تهرانطرشتآپارتمانفروش743,600,000266,400,0001393-08-10
17589تهرانطرشتآپارتمانفروش443,900,000172,000,0001393-06-22
15478تهران طرشت - بزرگراه جناحآپارتمانفروش1114,000,000444,000,0001393-06-15
15480تهران محمد علي جناحآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001393-06-15
16257تهرانطرشت شمالی آپارتمانفروش1403,800,000532,000,0001393-06-13
15784تهران طرشت جنوبیآپارتمانفروش803,500,000280,000,0001393-06-10
15477تهران محمد علي جناحآپارتمانفروش754,600,000345,000,0001393-06-05
15479تهران طرشت - بلوار صالحيآپارتمانفروش804,000,000320,000,0001393-06-05
14887تهرانطرشت - میدان حبیب اللهآپارتمانفروش315,000,000157,000,0001393-02-28
14056تهرانطرشت - خیابان سلطان محمدیآپارتمانفروش1104,000,000440,000,0001392-06-03
12292تهرانطرشتآپارتمانمعاوضه572,370,000135,000,0001391-03-18
Page top