املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک طرشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
60444تهرانطرشتآپارتمانفروش1363,308,000450,000,0001394-08-23
60445تهرانطرشتآپارتمانفروش1484,109,000600,000,0001394-08-23
60446تهرانطرشتکلنگیفروش2527,000,0001394-08-23
60205تهرانطرشتآپارتمانفروش783,589,000280,000,0001394-08-20
60206تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش913,846,000350,000,0001394-08-20
60064تهرانطرشت - بایندریهاآپارتمانفروش1654,000,000660,000,0001394-08-19
60063تهرانطرشتآپارتمانفروش634,600,000289,800,0001394-08-19
60080تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش2207,647,0001,300,000,0001394-08-19
59759تهرانطرشتکلنگیفروش2707,000,0001,512,000,0001394-08-17
59760تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394-08-17
59782تهرانبلوار عزیزیآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001394-08-17
58741تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1403,750,000525,000,0001394-08-05
58743تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-08-05
58774تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394-08-05
58462تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001394-07-30
58101تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001394-07-27
58120تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001394-07-27
57961تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1404,000,000560,000,0001394-07-26
57846تهرانطرشتآپارتمانفروش685,300,000360,400,0001394-07-25
57222تهرانطرشتکلنگیفروش1417,000,0005,180,000,0001394-07-19
57223تهرانطرشتآپارتمانفروش1407,142,0001,000,000,0001394-07-19
57241تهرانطرشتکلنگیفروش2887,500,0001,650,000,0001394-07-19
56715تهرانطرشتآپارتمانفروش643,640,000233,000,0001394-07-12
54792تهرانطرشتآپارتمانفروش1303,700,000481,000,0001394-06-22
54793تهرانطرشتآپارتمانفروش1064,500,000477,000,0001394-06-22
Page top