املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک طرشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62987تهرانطرشتمستغلاتفروش1205,200,0001394-09-23
62154تهرانطرشتآپارتمانفروش873,900,000339,300,0001394-09-10
62165تهرانطرشتآپارتمانفروش724,500,000324,000,0001394-09-10
62182تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,500,0001394-09-10
61931تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394-09-08
61525تهرانطرشتآپارتمانفروش1073,300,000353,100,0001394-09-03
60994تهرانطرشتکلنگیفروش3447,200,0002,664,000,0001394-08-27
60996تهرانطرشتآپارتمانفروش853,800,000323,000,0001394-08-27
60659تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394-08-25
60660تهرانطرشتآپارتمانفروش674,200,000281,400,0001394-08-25
60675تهرانطرشتآپارتمانفروش723,194,000230,000,0001394-08-25
60444تهرانطرشتآپارتمانفروش1363,308,000450,000,0001394-08-23
60445تهرانطرشتآپارتمانفروش1484,109,000600,000,0001394-08-23
60446تهرانطرشتکلنگیفروش2527,000,0001394-08-23
60205تهرانطرشتآپارتمانفروش783,589,000280,000,0001394-08-20
60206تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش913,846,000350,000,0001394-08-20
60064تهرانطرشت - بایندریهاآپارتمانفروش1654,000,000660,000,0001394-08-19
60063تهرانطرشتآپارتمانفروش634,600,000289,800,0001394-08-19
60080تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش2207,647,0001,300,000,0001394-08-19
59759تهرانطرشتکلنگیفروش2707,000,0001,512,000,0001394-08-17
59760تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,200,000336,000,0001394-08-17
59782تهرانبلوار عزیزیآپارتمانفروش804,100,000328,000,0001394-08-17
58741تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1403,750,000525,000,0001394-08-05
58743تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001394-08-05
58774تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394-08-05
58462تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,950,000395,000,0001394-07-30
58101تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001394-07-27
58120تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش873,800,000330,600,0001394-07-27
57961تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1404,000,000560,000,0001394-07-26
57846تهرانطرشتآپارتمانفروش685,300,000360,400,0001394-07-25
Page top