املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک طرشت

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72469تهرانطرشتآپارتمانفروش713,300,000234,300,0001395-01-26
71855تهرانبلوار صالحیآپارتمانفروش954,500,000427,500,0001395-01-22
71871تهرانطرشت شمالی آپارتمانفروش1104,000,000392,000,0001395-01-22
71265تهرانطرشتآپارتمانفروش1053,500,000367,500,0001395-01-14
71212تهرانطرشتکلنگیفروش836,000,000498,000,0001394-12-24
70764تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش973,000,000291,000,0001394-12-16
70291تهرانطرشتآپارتمانفروش1005,000,000500,000,0001394-12-10
70088تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش683,600,000244,800,0001394-12-08
69790تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-12-04
69198تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1004,050,000405,000,0001394-11-28
68466تهرانطرشتآپارتمانفروش1003,000,000276,000,0001394-11-20
68465تهرانطرشت جنوبیآپارتمانفروش1113,200,000355,200,0001394-11-20
68213تهرانطرشت شمالی آپارتمانفروش904,500,000405,000,0001394-11-18
68214تهرانطرشتآپارتمانفروش1403,700,000518,000,0001394-11-18
67728تهرانطرشتآپارتمانفروش833,000,000249,000,0001394-11-12
67729تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش704,000,000280,000,0001394-11-12
67275تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش1453,800,000551,000,0001394-11-07
66585تهرانطرشتکلنگیفروش2887,200,0001,584,000,0001394-11-01
66599تهرانطرشتآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001394-11-01
66329تهرانطرشتآپارتمانفروش1144,200,000478,800,0001394-10-26
65862تهرانطرشت شمالیآپارتمانفروش994,200,000415,800,0001394-10-21
65525تهرانطرشتآپارتمانفروش1054,300,000451,500,0001394-10-16
65341تهرانطرشتآپارتمانفروش1073,650,000390,550,0001394-10-15
65347تهرانطرشتآپارتمانفروش1304,550,000591,500,0001394-10-15
64857تهرانطرشتآپارتمانفروش694,782,000330,000,0001394-10-10
64427تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1034,000,000412,000,0001394-10-06
64214تهرانطرشتآپارتمانفروش854,000,000340,000,0001394-10-03
63778تهرانطرشتآپارتمانفروش1004,500,000450,000,0001394-09-30
63510تهرانطرشتآپارتمانفروش1253,200,000400,000,0001394-09-28
63511تهرانطرشتآپارتمانفروش1173,700,000432,900,0001394-09-28
Page top