املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
66998تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1102,500,000275,000,0001394-11-05
67022تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش924,700,000432,400,0001394-11-05
66902تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1204,500,000540,000,0001394-11-04
66738تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش6408,660,0002,600,000,0001394-11-03
66737تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش30012,000,0003,000,000,0001394-11-03
66751تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش1808,500,0002,550,000,0001394-11-03
66584تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش893,629,000323,000,0001394-11-01
66583تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش75018,000,00010,080,000,0001394-11-01
66600تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش963,645,000350,000,0001394-11-01
66328تهرانصادقیه - ف اولکلنگیفروش22525,000,0006,000,000,0001394-10-26
66330تهرانصادقیهآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394-10-26
66343تهرانصادقیه - گلابمستغلاتفروش1256,500,0008,125,000,0001394-10-26
65834تهرانصادقیهمستغلاتفروش3605,500,0001,980,000,0001394-10-21
65835تهرانصادقیهآپارتمانفروش1053,714,000390,000,0001394-10-21
65850تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش864,534,000390,000,0001394-10-21
65505تهرانصادقیه - فردوسآپارتمانفروش1006,500,000650,000,0001394-10-16
65506تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1055,300,000556,500,0001394-10-16
65340تهرانصادقیهآپارتمانفروش1357,900,0001,066,500,0001394-10-15
65073تهرانصادقیه - ف اولمستغلاتفروش200کارشناسیکارشناسی1394-10-13
65074تهرانشهدای شمالیآپارتمانفروش1054,285,000450,000,0001394-10-13
65109تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1325,300,000699,000,0001394-10-13
64982تهرانطرشتآپارتمانفروش813,335,000270,000,0001394-10-12
64983تهرانصادقیه - ف دوممغازهفروش1157,000,000,0001394-10-12
64986تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش68011,000,0005,390,000,0001394-10-12
64856تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1084,600,000496,800,0001394-10-10
Page top