املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62498تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش904,900,000441,000,0001394-09-16
62386تهرانصادقیه - گلابکلنگیفروش11,4008,000,000104,000,000,0001394-09-15
62387تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1883,500,000658,000,0001394-09-15
62400تهرانپاک شمالیآپارتمانفروش843,800,000319,200,0001394-09-15
62152تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش59011,000,0001394-09-10
62153تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش854,200,000357,000,0001394-09-10
56603تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1254,600,000575,000,0001394-09-09
61930تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش843,690,000310,000,0001394-09-08
61939تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1303,500,000455,000,0001394-09-08
61523تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1136,250,000706,250,0001394-09-03
61524تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394-09-03
61537تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1175,700,000666,900,0001394-09-03
60992تهراناسدی جنوبیآپارتمانفروش1054,500,000472,500,0001394-08-27
60993تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش684,705,000320,000,0001394-08-27
60999تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش8569,000,00030,420,000,0001394-08-27
60657تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1333,550,000472,150,0001394-08-25
60658تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1155,500,000632,500,0001394-08-25
60674تهرانصادقیه - طرشتآپارتمانفروش1024,600,000469,200,0001394-08-25
60203تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش873,050,000265,000,0001394-08-20
60204تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1205,000,000600,000,0001394-08-20
60237تهرانخسرو شمالیکلنگیفروش88012,000,0005,400,000,0001394-08-20
60062تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1663,500,000581,000,0001394-08-19
60061تهرانصادقیه - ف دومکلنگیفروش55013,000,0004,680,000,0001394-08-19
60084تهرانصادقیه - ارمکانآپارتمانفروش1185,800,000684,400,0001394-08-19
59757تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1004,000,000400,000,0001394-08-17
59758تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش793,300,000260,700,0001394-08-17
58822تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش723,200,000230,400,0001394-08-16
59458تهرانگلناز جنوبیکلنگیفروش36810,500,0001,543,500,0001394-08-13
59459تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1724,000,000688,000,0001394-08-13
59469تهرانسازمان آبآپارتمانفروش1055,800,000609,000,0001394-08-13
Page top