املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک صادقیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
34591تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1204,600,000552,000,0001393-11-19
33221تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1065,500,000583,000,0001393-11-06
33222تهرانصادقیه - ف دوماداریفروش517,500,000382,500,0001393-11-06
32980تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1034,800,000494,400,0001393-11-05
32545تهرانصادقیه - خسروآپارتمانفروش885,300,000466,400,0001393-11-01
32571تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش943,725,000350,000,0001393-11-01
32280تهرانصادقیه - خسروآپارتمانفروش724,000,000288,000,0001393-10-29
32291تهرانصادقیهکلنگیفروش20613,500,0002,871,000,0001393-10-29
31959تهرانصادقیه - ستار خانآپارتمانفروش705,000,000350,000,0001393-10-25
31958تهرانصادقیهآپارتمانفروش975,155,000500,000,0001393-10-25
31231تهرانبلوار گلابآپارتمانفروش903,500,000315,000,0001393-10-20
30923تهرانصادقیه - پاک شمالیآپارتمانفروش735,600,000319,200,0001393-10-17
30925تهرانصادقیهآپارتمانفروش1074,300,000460,100,0001393-10-17
30927تهرانصادقیهآپارتمانفروش803,725,000298,000,0001393-10-17
30949تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش854,150,000350,000,0001393-10-17
30702تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1005,200,000520,000,0001393-10-15
30703تهرانگلناز شمالیاداریفروش1056,500,000682,500,0001393-10-15
30704تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1063,450,000365,000,0001393-10-15
30705تهرانصادقیه - گلابآپارتمانفروش1003,500,000350,000,0001393-10-15
30281تهرانصادقیه - ف اولآپارتمانفروش923,700,000340,000,0001393-10-11
30282تهرانخسرو شمالیاداریفروش653,076,000200,000,0001393-10-11
30283تهرانصادقیهکلنگیفروش35013,500,0002,781,000,0001393-10-11
29920تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش1114,000,000444,000,0001393-10-09
29941تهرانصادقیهآپارتمانفروش735,300,000386,900,0001393-10-09
29895تهرانصادقیهاداریفروش724,500,000324,000,0001393-10-08
29773تهرانصادقیهآپارتمانفروش955,000,000475,000,0001393-10-07
29778تهرانصادقیهآپارتمانفروش1504,500,000675,000,0001393-10-07
29384تهرانصادقیهآپارتمانفروش1605,500,000880,000,0001393-10-05
29444تهرانخسرو جنوبیآپارتمانفروش645,400,000345,000,0001393-10-05
29091تهرانگلناز جنوبیآپارتمانفروش1004,800,000480,000,0001393-10-03
Page top