املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک شهرک غرب

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
95994کرجعظیمیه، گلستانزمینمعاوضه2305,200,0001,200,000,000آگهی ویژه
72606چالوسبلوار امام رضا تجاریفروش2,048کارشناسیکارشناسیآگهی ویژه
95505تهرانسازمان برنامه، دویست دستگاهآپارتمانفروش1757,100,0001,240,000,000آگهی ویژه
95516تهرانایرانآپارتمانفروش883,970,000350,000,000آگهی ویژه
95402تهرانمجیدیه، گلبرگ غربیآپارتمانفروش373,000,000135,000,000آگهی ویژه
47154تهرانشهرک غربکلنگیفروش22030,200,00020,000,000,0001394-04-10
47155تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1568,000,0001,248,000,0001394-04-10
47156تهرانخوارزمکلنگیفروش80062,500,00050,000,000,0001394-04-10
47264تهرانشهرک غربکلنگیفروش70017,000,00012,444,000,0001394-04-10
47265تهرانشهرک غربکلنگیفروش4905,200,0001394-04-10
47266تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1187,000,000826,000,0001394-04-10
46796تهرانشهرک غربآپارتمانفروش601,600,0005,000,0001394-04-07
46914تهرانشهرک غرباداریفروش10813,000,0001,404,000,0001394-04-07
46915تهرانشهرک غربکلنگیفروش3,600150,000,00042,000,000,0001394-04-07
46916تهرانبلوار دادمانکلنگیفروش4555,200,0001,388,400,0001394-04-07
46917تهرانشهرک غربآپارتمانفروش686,000,000410,000,0001394-04-07
46629تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1307,800,0001,014,000,0001394-04-06
46615تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1617,600,0001,223,600,0001394-04-06
46638تهرانشهرک غربآپارتمانفروش709,286,000650,000,0001394-04-06
46652تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1256,700,000837,500,0001394-04-06
45972تهرانشهرک غربآپارتمانفروش9910,200,0001,020,000,0001394-04-01
45973تهرانفلامک شمالیآپارتمانفروش1267,000,000882,000,0001394-04-01
45974تهرانشهرک غربآپارتمانفروش11410,300,0001,174,200,0001394-04-01
45989تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1608,000,0001,280,000,0001394-04-01
45996تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001394-04-01
45658تهرانشهرک غربآپارتمانفروش1067,500,0001,200,000,0001394-03-30
45665تهرانشهرک غربآپارتمانفروش60کارشناسیکارشناسی1394-03-30
45673تهرانشهرک غربکلنگیفروش50کارشناسیکارشناسی1394-03-30
44077تهرانشهرک غربآپارتمانفروش789,800,000764,400,0001394-03-12
44084تهرانشهرک غربآپارتمانفروش8612,000,0001,032,000,0001394-03-12
Page top